Nieuws

Toespraken

Toespraak van de Eerste minister

Dames en heren,Al wekenlang is de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 in België voor elk van ons de dagelijkse realiteit.Het is het goede moment denk ik, om met u even de tijd te nemen om de balans op te maken. 
Toespraken

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis

© BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE
De federale regering is zich tijdens deze #coronacrisis terdege bewust van de uitdagingen ivm testen en aanvoer van medisch materiaal, en ook van de noodzaak om werknemers, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. #begov blijft werken aan nieuwe oplossingen. Mijn antwoord in de Kamer vanmiddag:
Persbericht

Federale regering en Belgische biofarma-industrie versnellen de inspanningen in de strijd tegen COVID-19

De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen het virus, het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de…
Persbericht

Coronavirus : Verlenging van de maatregelen tot en met 19 april, verlengbaar met twee weken & aangepaste sancties

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. #coronavirus
Ministerraad

Ministerraad van 27 maart 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 27 maart 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

Ministerraad

Agenda van de elektronische ministerraad van 27 maart 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

Achtergrond

Reactie van de Eerste minister op de open brief van Prof. De Cannière en Prof. Cadière

Open brief als antwoord op de open brief van twee chirurgen van het Brussels Sint-Pietersziekenhuis.
Persbericht

Sluiting van de kappers tot en met 5 april

De ministerraad heeft, in nauw overleg met de ministers-presidenten, beslist dat alle kappers vanaf middernacht moeten sluiten. Evaluatie van de maatregelen in de strijd tegen het #Coronavirus nu vrijdag, 27 maart, tijdens de Nationale Veiligheidsraad.
Persbericht

Minister De Backer wordt bevoegd voor een taskforce die belast wordt met de levering van medische hulpmiddelen

© Belga - POOL BENOIT DOPPAGNE
Vandaag, zondag 22 maart, heeft premier Sophie Wilmès, in samenspraak met minister van Volksgezondheid De Block,  beslist om minister Philippe De Backer het voogdijschap te geven van de task force die belast is met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Deze task force is één van de belangrijkste operationele krachten in de strijd tegen het Coronavirus, samen met de task force over de ziekenhuiscapaciteit.
Persbericht

Akkoord voor het neerleggen van een wetsvoorstel “bijzondere machten”

De tien partijen van de #groteunie zijn vandaag overeengekomen om een wetsvoorstel in te dienen om bijzondere machten toe te kennen. Doel: stemming volgende donderdag. Ik dank alle deelnemers voor hun constructieve aanpak.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.