Nieuws

Achtergrond

voorbereidende vergadering - Europese top

We zijn bijeengekomen met onze partners uit Slovenië en de Benelux voor een voorbereidende zitting met het oog op de Europese Top van vandaag en morgen. Klimaat en budget staan op de agenda - twee grote uitdagingen die het Europa van morgen zullen bepalen.
Fotogalerij

Bedankt voor zijn inzet aan Alfons Boon

Na jaren trouwe dienst bij de federale overheid vertrekt Alfons Boon met pensioen. Sinds hij aan het hoofd kwam van de voormalige FOD Begroting (nu BOSA) heeft hij tien federale regeringen gekend. 
Video

Bedankt voor de tekeningen !

Bedankt aan iedereen die een tekening heeft gestuurd! We bekijken ze met enkele medewerkers van het kabinet en zullen kiezen welke op onze wenskaarten komt.
Video

Wat zijn de plannen voor de toekomstige regering ? LN24

Welke punten moeten voor de MR ook in een toekomstig regeerakkoord staan? Maatregelen die de economie ondersteunen, die kmo’s en zelfstandigen helpen, die werken belonen, die de koopkracht versterken.
Video

Federale Onderhandelingen - Hoever zijn we ?

De MR ziet dat er vooruitgang zit in de federale onderhandelingen, maar het moet nog verder gaan in de richting van een evenwichtig project met een zo breed mogelijke democratische basis. Wij blijven werken om de zaken vooruit te laten gaan.
Parlementaire vragen

Mondelinge vragen in de Kamer - NAVO

Vanmiddag in de Kamer werd ik door verschillende parlementsleden ondervraagd over de voorbije NAVO-meeting. Op die manier kreeg ik de mogelijkheid om de inhoud van de besprekingen toe te lichten. Ik heb er ook nogmaals op gewezen dat Europese defensie en de NAVO geen concurrenten zijn. Een versterkte Europese pijler binnen het Bondgenootschap is zowel voor de NAVO als de EU een voordeel.
Achtergrond

La Libre - Conclusies na de NAVO-top

De eenheid van de NAVO werd tijdens de vergadering nogmaals krachtig bevestigd. De denkoefening over de toekomst van de Alliantie wordt opgestart. België verdedigde op zijn beurt een aanpak gebaseerd op dialoog. Extern, maar vooral intern.
Achtergrond

Opening van de werkvergadering van de NAVO

Voor België blijft de NAVO de hoeksteen van de verdediging en de bescherming van Europa.
Fotogalerij

Warm onthaal op de residentie van premier Boris Johnson

Warm onthaal op Downing Street 10, op de residentie van premier Boris Johnson aan de vooravond van de werkvergadering van de NAVO. Als België de Britse buren van dienst kan zijn - al is het door mee de kerstboom te versieren - doen we dat graag.
Achtergrond

70ste verjaardag van de NAVO

Op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, vieren we de 70ste verjaardag van de NAVO op Buckingham Palace, in het gezelschap van de koninklijke familie en de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de alliantie.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.