In contact met de Eerste Minister

Wetstraat 16
1000 Brussel

tel: +32 2 501 02 11
fax: +32 2 512 69 53
e-mail: contact@premier.be

De Eerste Minister ondertekende het Charter ter bevordering van inclusieve panels. Dat wil zeggen dat hij bij voorkeur deelneemt aan panels wanneer zij een diverse en inclusieve samenstelling kennen.

-

FOD Kanselarij van de Eerste Minister