Nieuwsbericht

Werkontmoeting met Frans Timmermans op Earth Day

Eerste Minister Alexander De Croo heeft vandaag Frans Timmermans, Europees Commissaris voor de Green Deal, ontmoet. Op de agenda: economisch herstel na corona en hoe we in ons land en in Europa onze economie duurzamer, digitaler en eerlijker maken.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten deze week een belangrijk akkoord over de Europese Klimaatwet. De collectieve, Europese CO2-doelstelling voor 2030 wordt opgetrokken naar 55 procent minder uitstoot, Europa wil tegen 2050 ook klimaatneutraal zijn.

Eerste Minister Alexander De Croo is tevreden met die Europese ambitie, lichtte hij ook toen aan vice-voorzitter Timmermans.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Als Europese landen verankeren we zo onze ambitie voor de omslag naar een duurzame samenleving. Een ambitieuze klimaataanpak betekent ook nieuwe economische kansen voor ons land en meer jobs van de toekomst.”

Leiderschap

De Eerste Minister benadrukte ook het belang van die klimaatambitie. Die is niet alleen goed voor het klimaat, maar betekent ook eens kans op duurzame groei en nieuwe jobs. 

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Europa moet een leidende rol spelen in het internationale klimaatdebat en andere landen mee op sleeptouw nemen. Dit is een cruciaal moment om ons politiek en technologisch leiderschap wereldwijd te versterken.”