Nieuwsbericht

Voor een welvarend, solidair en duurzaam België

Regeerakkoord

We zullen 2020 nooit vergeten. Het jaar waarin het coronavirus onze levens ontwrichtte. Families zijn in rouw, onze gezondheidszorg onder druk, scholen moesten sluiten, ons sociaal contact werd beperkt. Nooit eerder maakten we een dergelijke situatie mee in ons land.

Net als onze buurlanden, is België nog niet uit de gevarenzone. We hebben moeten leren leven met het virus. Na de gezondheidscrisis maakt ons land zich op om een zware economische en sociale crisis het hoofd te bieden. Nooit eerder verloren zoveel mensen tijdelijk hun job of moesten bedrijven en zelfstandigen verplicht de deuren sluiten. Op deze crisissen enten zich de digitale revolutie en de ecologische transitie die onze economie en onze samenleving diepgaand veranderen. Twee revoluties die reeds aan snelheid wonnen en door de coronacrisis verder worden versneld.

Dit plaatst ons voor onze verantwoordelijkheid. Wij willen zo snel mogelijk de schade herstellen en ons land heropbouwen, meer solide en meer duurzaam. Het wordt een zware inspanning, maar onze weerbaarheid is groot. Ook in het verleden hebben we ons in België op moeilijke momenten sterk getoond.

Burgers wachten vol ongeduld op oplossingen en perspectief. Ze kijken naar hun verkozenen en vragen terecht dat deze hun verschillen overstijgen. De zeven onderhandelende partijen beantwoorden dit appel door samen een stap vooruit te zetten. Na de schok en de chaos komt de tijd van herstel en heropbouw. De wereld is veranderd, ook de politiek moet anders.

De federale regering stimuleert en bundelt alle positieve krachten in een sfeer van solidariteit en samenhorigheid. Met een aanpak die verenigt in plaats van verdeelt, verbindt in plaats van spanning en tweedracht zaait.

Vastberaden om het land zo snel mogelijk uit de crisis te loodsen, draagt de nieuwe meerderheid een breed project uit, met een sterke toekomstambitie. ‘De wereld na corona’ mag niet gewoon een wereld zijn zonder het virus. Het moet een wereld zijn waarin iedereen haar of zijn leven in alle vrijheid vorm kan geven. Een dynamische en performante economie, een efficiënte en emanciperende sociale zekerheid en een innovatief en modern klimaatbeleid zijn de beste manieren om daartoe te komen.

Download hier het integrale regeerakkoord (PDF)