Nieuwsbericht

Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 2. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 3. Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 4. Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag 
 5. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 6. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen 
 7. Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten 
 8. Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 9. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 10. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 11. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 12. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 13. Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers 

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Naast deze verlenging van de lopende steunmaatregelen besliste de federale regering op 21 april ook een heropeningspakket met onder meer een belangrijk pakket voor de horeca zoals een tijdelijke btw-verlaging in de horecasector en een stimulans voor wedertewerkstelling via een RSZ-vermindering.