Toespraak

Verklaring van de formateurs

Formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette leggen in het Egmontpaleis een verklaring af over het bereikte akkoord voor de vorming van een nieuwe federale regering.

Dames en heren,

Laat me beginnen met Paul Magnette uitdrukkelijk te bedanken voor de vlotte samenwerking. 
Wij hebben de voorbije week een sterk team gevormd.
En gedaan wat iedereen al had opgegeven: een regering voor ons land gemaakt.

Donc, merci, Paul, pour la coopération agréable particulièrement intense au cours des dernières heures et jours. Je suis convaincu, que nous n'aurions jamais pu atteindre ce résultat sans votre engagement et votre travail.

We staan hier op een moment dat heel veel mensen het zwaar hebben.

Het laatste half jaar was er een van veel onzekerheid.

Kinderen konden door corona niet meer school.
Zelfstandigen moesten hun zaak sluiten.
Honderdduizenden mensen hebben tijdelijk hun job verloren.
Maar vooral: zovele families hebben afscheid moeten nemen van iemand die hen dierbaar was.

Dat is een verdriet dat we als land samen moeten dragen.

Maar gelukkig hebben we de voorbije maanden ook heel veel mooie dingen gezien.

Mensen in de zorg hebben alles gegeven – tot op vandaag.
Maar ook onderwijzers en leerkrachten, de mensen in de logistiek, de postbodes en de rekkenvullers.

Al die mensen die ons land hebben doen draaien.
Die hebben meer gedaan dan ze eigenlijk moesten doen.
Die hebben zichzelf overstegen.
Die hebben niet voor de zijlijn gekozen.
Maar voor actie.

En dat bewijst volgens mij iets heel belangrijk.
En dat hebben we de laatste jaren veel te weinig gezegd.
Dat is dat wij eigenlijk in een heel mooi land leven.
Een land waar – als het erop aan komt wij voor mekaar zorgen.

En dat is ook wat de zeven partijen, die de voorbije dagen een akkoord hebben gemaakt, met elkaar bindt.

Dat zij van ons land een zorgzaam land willen maken.
Een land waar iedereen een eerlijke kans krijgt en waar we niemand achterlaten.
Maar ook een land waar we willen dat iedereen die meekan ook meedoet.

We gaan de volgende jaren iedereen nodig hebben.
Het gaat economisch heel zwaar zijn.
We gaan een krachtig crisisbeleid moeten voeren.

Als minister van Financiën heb ik het laatste half jaar al heel wat maatregelen genomen om die economische schade te beperken.
Maar nu we eindelijk een volwaardige regering hebben, hebben we opnieuw een vaste hand aan het roer.
En kunnen we meer doen.
Investeren.
De relance vormgeven.
Verstandig economisch beleid voeren.
Gericht op de sectoren van de toekomst, digitaal en duurzaam.

Om zo ons land te transformeren.
Onze economie sterker te maken.
Te werken aan een beter België.

Als we daarin willen slagen, begint alles met het geloof in het eigen kunnen.

We hebben in het verleden nog voor veel hetere vuren gestaan.
En we zijn er steeds sterker zijn uitgekomen.
Door onze krachten te bundelen.
Niet te focussen op de verschillen.
Maar op wat ons bindt.

Ik ben mij ervan bewust dat heel wat mensen sceptisch zijn.
En eerst willen zien en dan geloven.

Het akkoord van vandaag is dan ook maar een startpunt.
Het begin van op een andere manier aan politiek te doen.
Met meer pragmatisme.
Zin voor samenwerking.
En vooral respect voor mekaar.

Dat is de voorbije week aan de onderhandelingstafel alvast gelukt.
En het zal zaak zijn om het ook de volgende jaren op die manier te blijven doen.

Maar ik besef heel goed dat, om het vertrouwen echt te herstellen, er meer nodig is dan één akkoord.