Toespraak

Verklaring van de Eerste Minister met de Franse president Emmanuel Macron

Europa staat voor enorme uitdagingen. De gezondheidscrisis waar we nu doorgaan, is ook een economische crisis. Bovenop de klimaatcrisis, de terreurdreigingen en de migratiegolven die we onder controle moeten krijgen.

Toekomstige generaties zullen kritisch naar ons kijken en zich afvragen hoe wij deze verschillende crisissen hebben aangepakt. Het enige juiste antwoord is: tesamen, als solidaire Europeanen.

Daarom staat België ten volle achter het project van de “strategische weerbaarheid” voor Europa. Zodat ons continent in de toekomst een kritische capaciteit zal hebben inzake Energie, Defensie en vitale economische sectoren. Dit is geen kwestie van de concurrentie met onze bondgenoten aan te gaan. Dit moet er net voor zorgen dat Europa een betere bondgenoot wordt. In het bijzonder voor onze Amerikaanse vrienden.

De president en ik hebben dan ook gesproken over concrete dossiers die volgens ons van strategisch belang zijn:

  1. COVID-19

Onvermijdelijk COVID.  Een dossier waar Europese samenwerking de afgelopen maanden gezorgd heeft voor concrete oplossingen. Herinner u, Emmanuel, bij het uitbreken van de crisis begin dit jaar, was er nog de aarzelende Europese start. En kijk waar we nu staan: de interne markt blijft draaien dankzij de ‘green lanes’, er is een Europees vaccinatieprogramma, het beste ter wereld, met akkoorden met de zes grootste vaccinproducenten en we hebben onze maandelijkse videoconferenties waarin informatie en inzichten worden uitgewisseld.

In dat verband zijn ook Europese afspraken, meer Europese samenwerking rond de wintervakanties belangrijk. Ik dank Frankrijk voor hun houding rond ski-infrastructuur tijdens de Kerstvakantie. We moeten echt vermijden dat wintervakanties opnieuw een motor zouden worden van een nieuwe verspreiding van het virus.

We zijn allemaal getroffen door Covid. Héél Europa is getroffen. We komen dit enkel maar te boven door meer Europees samen te werken.

  1. Brexit

Over Brexit dan. Zowel Frankrijk als België willen beiden graag een akkoord met onze Britse vrienden maar niet ten alle prijze. De integriteit van de eengemaakte markt is niet-onderhandelbaar. Een goede deal wil dus zeggen: een gelijk economisch speelveld tussen de EU en het VK. Ook op vlak van visserij moet er een eerlijk en gebalanceerd akkoord komen. We mogen niet uit het oog verliezen dat de Europese Unie de grootste afzetmarkt is en blijft.  

3) Klimaat

We vinden elkaar in een ambitieuze klimaataanpak. Voor ons, voor mij, is dat één het duurzaam maken van onze economie een van de economische groeipolen van de toekomst.

Het Europese herstelplan, dat er absoluut zo snel mogelijk moet komen, zal helpen om onze economie duurzamer en ook digitaler te maken. Het zijn ook twee van de centrale assen van ons nieuwe regeerakkoord; het vernieuwen van onze economie door in te zetten op digitalisering en duurzaamheid.

Op de Europese top volgende week zullen we spreken over de Europese klimaatambities. Zoals ik zei: dat is voor mij in de eerste plaats een belangrijk economisch dossier. Want we zullen die ambities enkel maar kunnen waarmaken door innovatie, door Europese technologie. De jobs van morgen worden zullen in de klimaatsector worden gemaakt.

 

 

 

 

Herbekijk hier de volledige persconferentie: