Toespraak

UNGA: Verklaring op de High-Level Dialoog over Energie

 

Verklaring van de Eerste Minister op de High-Level Dialoog over Energie.

Mijnheer de secretaris-generaal, 

Beste collega’s, 

 

De voorbije jaren heeft België - net als u alle- zijn huiswerk gemaakt op het vlak van energietransitie. Laat me enkele voorbeelden geven. 

 

Ten eerste zullen we van 1,6 gigawatt aan windenergieproductie in 2019 gaan naar een productie van minstens 4 GW tegen 2030 dankzij een nieuw goedgekeurd kader voor de bouw van nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Met deze inspanning blijft België in de top 5 van de wereld wat betreft producenten van offshore windenergie. 

 

Ten tweede werken we hard aan ons energie-efficiëntie- en elektrificatiebeleid, aangezien deze belangrijk zijn om de energietransitie op een kostenefficiënte manier te verwezenlijken. In de komende weken zullen we ook onze visie inzake waterstof voorstellen, die uitgaat van een duidelijke ambitie om een van de belangrijkste hub op het gebied van waterstofvoorziening te worden. 

 

In eigen land zullen we een waterstof-backbone ontwikkelen door de waterstofnetwerken uit te breiden en de aardgasnetwerken te renoveren. 

 

En internationaal zullen we strategische partnerschappen bevorderen om de invoer van groene waterstof te garanderen, met een win-win voor alle partijen. 

 

België is vastbesloten om bij te dragen tot de verwezenlijking van SDG7 tegen 2030 en het bereiken van een netto nul-uitstoot tegen 2050. Onze inspanningen voor SDG7 moeten in het bijzonder gericht zijn op Afrika, door te helpen de technologische kloof te overbruggen, zodat Afrikaanse landen de overstap naar hernieuwbare energiebronnen kunnen maken. 

 

Deze inspanningen moeten wereldwijd worden geleverd en deel uitmaken van een inclusief en alomvattend beleid, waaraan de privésector, ngo's, regeringen en internationale organisaties samen moeten werken. In dit verband kijken we uit naar onze deelname aan de 26e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in Glasgow. 

 

Tot slot wil ik u verzekeren dat België, in zijn rol van vicevoorzitter van de ministeriële vergadering van het IEA in 2022, samen met Denemarken en Australië, en onder het voorzitterschap van de Verenigde Staten, alles in het werk zal stellen om bij te dragen tot de wereldwijde energietransitie en tot een koolstofarme wereld.    

 

Ik dank u.