Toespraak

UNGA: Transformative Action for Nature and People

 

Toespraak van de Eerste Minister op het High Level event op de UNGA om actie te tonen om de natuur te beschermen, in stand te houden, duurzaam te gebruiken en te herstellen en de financiële kloof te dichten.

Beste allemaal,

Deze zomer zijn we getuige geweest van historische overstromingen in Europa, recordhittegolven op het Amerikaanse continent, verwoestende droogte in Afrika.

Mensen verloren alles waar ze hun hele leven voor hadden gewerkt. In één uur werd hun toekomst weggevaagd.

Tijdens mijn bezoeken in de Sahel en de Hoorn van Afrika heb ik zelf de verwoestende gevolgen gezien van de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de aantasting van ecosystemen. Het maakt de toekomst kwetsbaar en beïnvloedt het leven van miljoenen mensen.

Het herinnert ons eraan dat we een beter evenwicht moeten zoeken in onze relatie met de natuur en dat de nood aan transformerende actie dringt om de klimaatcrisis te bestrijden.

Daarom komt deze bijeenkomst op hoog niveau, die België mede organiseert, op het juiste moment.

België streeft er als lid van de High Ambition Coalition naar ten minste 30% van het land op aarde te beschermen.

Als "Blauwe Leider" plaatsen we oceaanbescherming bovenaan onze multilaterale agenda, met als doel 30% van de oceanen te beschermen tegen 2030 en aan te dringen op een verdrag voor de volle zee.

Binnen de Europese agenda voor een groenere toekomst transformeren we onze voedselsystemen en herstellen we de landbouwecosystemen. Ons "Beyond Chocolate"-initiatief is daar slechts één voorbeeld van.

Met Beyond Chocolate richten we ons op een van uw favoriete Belgische producten: kwaliteitschocolade.

We brengen alle belanghebbenden samen om de hele productieketen duurzamer te maken, van het aanpakken van ontbossing en kinderarbeid tot het waarborgen van een fatsoenlijk inkomen voor cacaoproducenten.

Met onze Beyond Food-strategie breiden we vandaag onze inspanningen uit naar soja, palmolie en koffie.

Een ander voorbeeld is de eiwitshift die we in Vlaanderen versneld doorvoeren. Zo maken we onze voeding minder afhankelijk van de veeteelt en bereiken we een meer duurzame en circulaire veeteelt.

In en rond de Belgische steden maken onze gewestelijke overheden ruimte voor de natuur door de groene infrastructuur te verbeteren en de natuurlijke ecosystemen te herstellen.

Samen met de federale regering maken we de omslag naar groene mobiliteit met een radicale verschuiving naar groene bedrijfswagens.

En ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, verhoogt België ook zijn financiële steun voor klimaatactie wereldwijd.

Mijn regering zet zich in voor een geleidelijke verhoging van onze bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering en voor de afstemming daarvan op de doelstellingen van het wereldwijd kader voor biodiversiteit.

Als eerste stap dit jaar zal België zijn klimaatfinanciering met meer dan 30% verhogen, van 70 miljoen naar 100 miljoen euro per jaar. En we zijn vastbesloten dit de komende jaren nog verder te verhogen.

Dames en heren,

Het momentum groeit om 2021 en de komende jaren om te vormen tot jaren van transformerende actie voor natuur en mens.

We hebben nood aan gedurfde veranderingen. En dringend ook.

Dank u om deel te nemen aan deze bijeenkomst op hoog niveau en om deel uit te maken van een noodzakelijke verandering.