Toespraak

UNGA: Toespraak op High Level Side Event over bannen van geweld op meisjes en vrouwen

 

Toespraak van de Eerste Minister tijdens de Algemene Vergadering van de VN over het bannen van geweld op meisjes en vrouwen.

Beste vrienden, 

 

Meer dan twintig jaar na de goedkeuring van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad is het ontnuchterend dat er nog steeds zo'n dringende nood is om samen te komen en de situatie van vrouwen en meisjes in conflictgebieden te bespreken. 

 

Gendergeweld is een van de ergste pandemieën in de geschiedenis. Moorden, verkrachtingen, mishandelingen, bedreigingen. De schade is immens: duizenden doden per jaar, ontreddering, invaliditeit, depressies, ongewenste zwangerschappen, langdurige ziekte en stigmatisering. 

 

Het is belangrijk dat we onze stem blijven verheffen en actie ondernemen. Seksueel geweld in conflictsituaties is een oorlogsmisdaad en de daders moeten ter verantwoording worden geroepen. 

 

Maar het is even belangrijk om aandachtig te luisteren naar de overlevenden, die geen homogene groep zijn. Ze hebben allemaal hun eigen, unieke verhaal waaruit we lessen moeten trekken om dergelijke misdrijven te voorkomen en waarschuwingssignalen vroegtijdig te herkennen. 

 

Vandaag wil ik nogmaals bijzondere aandacht vragen voor de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming, en meer in het bijzonder voor hun gelijkwaardige betrokkenheid bij de vredesprocessen. 

 

We hebben ons allen verbonden tot de "Women Peace and Security agenda", en toch is de vooruitgang traag, ongelijkmatig en onvoldoende. 

 

Om voor een duurzame vrede te zorgen voor een hele bevolking, moeten de vredesprocessen inclusief zijn. De samenleving bestaat voor de helft uit vrouwen, dus het is duidelijk welke rol ze moeten spelen in de vredesprocessen. 

 

Op alle niveaus kan concrete actie worden ondernomen. Bij internationale onderhandelingen, maar ook bottom-up, te beginnen op het lokale niveau. 

 

Laten we dus de inspanningen opvoeren om de positie van vrouwen centraal te stellen in de preventiemaatregelen en vrouwenorganisaties en mensen die vrouwenrechten verdedigen nog meer te ondersteunen. Dat zijn allemaal kernelementen waaraan België zal blijven werken met het Belgische nationale actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid. 

 

Ik dank u.