Toespraak

UNGA: Statement op de top van het Witte Huis over COVID-19

 

Statement van de Eerste Minister op de Top van het Witte Huis over COVID-19.

Mijnheer de President, 
 
Dank u voor het organiseren van deze top op dit belangrijke moment. Vandaag is onze gemeenschappelijke prioriteit het dichten van de vaccinatiekloof. 
 
In België zijn al meer dan acht op de tien volwassenen volledig gevaccineerd. Maar we willen dat dit cijfer voor de hele wereld geldt. Daarom steunen we de ACT-Accelerator en het COVAX-initiatief, en zullen we tegen eind dit jaar minstens 4 miljoen vaccins doneren. 
 
We zijn trots dat ook heel Europa aanzienlijke inspanningen levert, met meer dan 2,4 miljard euro aan financiële steun voor COVAX en 200 miljoen vaccindonaties. 
 
Om de gelijke toegang tot vaccins te bevorderen, is het belangrijk dat de wereldwijde toeleveringsketens open blijven. Als een van 's werelds grootste vaccinproducenten exporteerde België meer dan 450 miljoen vaccins naar de rest van de wereld. We hebben de handelsroutes altijd opengehouden. 
 
Maar we moeten verder gaan dan dat. We moeten de wereldwijde productiecapaciteit verhogen en we moeten dat snel doen. Daarom steunen we de Afrikaanse Unie in haar ambitie om de lokale vaccinproductie op te voeren. Het delen van kennis en technologieën is een van de beste manieren om dat te doen. 
 
Beste vrienden, 

We moeten inderdaad ook inzetten op de langetermijndoelstellingen. Deze pandemie is nog lang niet voorbij, maar we moeten ons nu al beginnen voor te bereiden op de volgende pandemie. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie moet hierbij centraal blijven staan. En wij moeten ervoor zorgen dat ze aan de verwachtingen kan voldoen. 
 
We zijn ook van mening dat een verdrag essentieel is om de internationale verbintenissen inzake voorbereiding op pandemieën en veerkrachtige gezondheidsstelsels wereldwijd te versterken, met inbegrip van een universele gezondheidszorg en een gelijke toegang tot geneesmiddelen. 
 
Een inclusief proces is de juiste aanpak. 
 
Nogmaals dank voor het bijeenroepen van deze top vandaag en voor de waardevolle bijdrage in de aanloop naar de bijzondere zitting van de Wereldgezondheidsvergadering in november. 
 
Ik dank u.