Toespraak

Toespraak voor de Overheden van het land

Sire,
Dames en heren,

Met 2020 hebben we een moeilijk jaar achter de rug. 
Een jaar waarin we teveel afscheid moesten nemen en onzekerheid onze levens overnam.
Een jaar van tegenslag en tegenspoed.

Het feit dat de crisis nu al bijna een jaar aanhoudt, maakt dat vele Belgen het zwaar hebben – ook mentaal. Het is inderdaad een afmattende strijd, op het bittere af. Maar het is een strijd die we móeten winnen. Het worden nog moeilijke weken en maanden, maar nu we al zo ver zijn gekomen, mogen we niet lossen.

Want we hebben het voorbije jaar ook geleerd dat we een weerbaar land zijn. Dat we op moeilijke momenten doorzetten, en bereid zijn buitengewone inspanningen te leveren.

Het is dié kracht en dié weerbaarheid die ons de komende jaren moet leiden. Ik wil vandaag dan ook, samen met u, vooruitkijken.

 

Dames en heren,

Zodra onze samenleving en onze economie heropenen, moeten we er opnieuw staan. Zonder voorbehoud. 
We zullen gezinnen en bedrijven blijven ondersteunen. Maar we rekenen ook op hun ondernemingszin, op hun wil om vooruit te gaan, opnieuw te groeien. We rekenen ook op de sociale partners om tot productieve akkoorden te komen.

Als de voorbije periode ons iets heeft geleerd, is het wel dat verdeeldheid verzwakt. Nét nu hebben we sociale partners nodig die dit bepalend moment aangrijpen, om sámen de bakens uit te zetten van een vernieuwde economie, waar we niemand achterlaten.

We moeten alles op alles zetten om alle mensen zo snél mogelijk opnieuw aan het werk te krijgen, in hun oude of in een nieuwe job. Daarom zal de regering prioritair investeren in vaardigheden, zodat mensen na corona weerbaarder zijn en sterker staan.

We moeten ook verder vooruit kijken. En dat doen we door de omslag te maken naar een samenleving en een economie die duurzamer en digitaler zijn. Want dáár ligt de welvaart van de toekomst. In nieuwe sectoren die volop ontluiken, en in oude sectoren die zichzelf heruitvinden.

De auto bijvoorbeeld viert dit jaar zijn 135e verjaardag. Maar dat maakt de automotive sector verre van oud. Integendeel, ze staat aan de voorhoede van een duurzaamheidsrevolutie én van een digitale revolutie. Met artificiële intelligentie, die binnenkort de bestuurder volledig vervangt. Met batterijtechnologie. Waterstoftechnologie. Nieuwe materialen. De bouwstenen van de toekomst.

Ons land, met haar open economie en solide industriële basis, moet deze revoluties mee vormgeven. We hebben vandaag al een van de grootste elektrische autofabrieken van Europa. We trekken nu al extra investeringen aan. Goed voor duizenden nieuwe jobs. Het is dié dynamiek van vooruitzien en vernieuwen die we moeten versterken.

In het voorjaar zal ons land haar interfederaal investeringsplan indienen bij de Europese Commissie. Ik wil bij deze – uitdrukkelijk – mijn collega’s van de gemeenschappen en gewesten danken, voor hun inbreng in dit cruciale dossier. Dankzij een goede samenwerking hebben we binnenkort een stevig Belgisch herstelplan dat inzet op baanbrekende technologie, zoals waterstof, op de productie van duurzame energie. Maar evenzeer op digitale overheden en de verdere uitbouw van de cybersecurity-cluster in ons land.

Een domein waar we – in alle stilte –de voorbije jaren een Europese toppositie hebben ingenomen.

We moeten ook verder investeren in de gezondheidszorg. En vooral in de mensen die onze zorg elke dag opnieuw gestalte geven. Dit jaar starten we met de uitvoering van het omvangrijke sociaal akkoord in de zorg. Een akkoord dat voorziet in een loonsverhoging van meer dan een miljard euro, inclusief belangrijke verbeteringen op de werkplek.

En uiteraard moeten we ook blijven innoveren in de gezondheidszorg. Door te investeren in gentechnologie en eHealth. Door samen te werken met privépartners, onderzoeksinstellingen en onze universiteiten. Zodat we wereldtop blijven op het vlak van farma en vaccins, iets waar de hele wereld ons vandaag om roemt.

 

Dames en heren,

Het is geen toeval dat België en Europa vandaag de heimat zijn van de eerste vaccins. Het is geen toeval dat een Turks-Duits koppel aan de basis ligt van een van de belangrijkste medisch-wetenschappelijke doorbraken van de voorbije decennia.

Want het is precies door het bundelen van krachten, het omarmen van diversiteit, dat je in de complexe wereld van vandaag sterk staat. De beste ideeën zijn ideëen die mensen sámen hebben ontwikkeld.

De sterkste teams zijn diverse teams, van mensen met verschillende inzichten en achtergronden, die mekaar uitdagen en aanvullen.

Dat is voor ons land niet anders.

Als we de rijkdom aan ervaringen en inzichten van iedereen in ons land samenbrengen, van jong en oud, man en vrouw, van welke afkomst of achtergrond ook, als iedereen het beste van zichzelf aan de tafel brengt, dan staan we sterker en kunnen we alles aan.

 

Dames en heren,

We hebben in ons land alles in huis om te slagen in de wereld na corona. Onze belangrijkste grondstof zijn onze mensen. Hun talent, hun kunnen. Maar talent heeft ook aanmoediging nodig. Daar ligt onze opdracht. Die aanmoediging, daar moeten wij als overheden voor zorgen.

 

Sire,

Dames en heren,

In naam van de regering wens ik u een beter jaar, een jaar waarin we elkaar blijven steunen, en samen een nieuwe start nemen.