Toespraak

Toespraak G5 Sahel-top

Excellenties,
Dames en heren,

Eerst en vooral ben ik verheugd om deel te nemen aan deze top. Ik wil Mauritanië en Tsjaad bedanken om me te hebben uitgenodigd.

Mijn felicitaties gaan uit naar Mauritanië voor zijn succesvolle voorzitterschap van de G5 Sahel in deze uiterst moeilijke gezondheidsomstandigheden. En ik wens Tsjaad veel succes met de talrijke uitdagingen waar het land voor staat. 

Vervolgens wil ik graag mijn diepe bedroefdheid uiten over de burgerslachtoffers van het geweld in de Sahel; alsook over de kinderen, vrouwen en mannen die in Niger zijn vermoord tijdens de tragedie van 2 januari in Noord-Tillabéry.

Tot slot wil ik graag hulde brengen ter nagedachtenis van de soldaten, uit de Sahel, maar ook uit Frankrijk en andere landen, die onder de VN-vlag zijn gesneuveld tijdens missies in de Sahel.

Ik ben ook opgezet met de successen die het afgelopen jaar zijn geboekt bij terrorismebestrijding: dankzij de gezamenlijke G5 Sahel-strijdmacht, uw nationale legers, en met de steun van de Barkhane- en Takuba-operaties.

België neemt deel aan deze inspanningen. En zet zich wereldwijd op geïntegreerde wijze in.

We willen met andere woorden de nadruk leggen op ontwikkeling en humanitaire bijstand, veiligheid en de rechtsstaat.

Voor de Belgische Defensie is uw regio de eerste buitenlandse operatiezone. Niet alleen door de EUTM- en MINUSMA-missies in Mali. Maar ook via een belangrijk bilateraal militair bijstandsprogramma met Niger, via Operation New Nero, en andere bilaterale opleidingsactiviteiten of activiteiten ter versterking van de capaciteit in de landen van de G5 Sahel. We bestuderen ook de mogelijkheid om verbindingsofficieren aan te werven in de TAKUBA Task Force.

Ik juich de militaire en anti-terrorisme-inspanningen en -successen dus toe, maar tegelijkertijd zijn we het er allemaal over eens dat die niet zullen volstaan om de Sahel te stabiliseren.

We moeten verder gaan dan deze noodzakelijke maar ontoereikende militaire aanpak.

De bevolking eist terecht essentiële diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en justitie. Er moeten politieke oplossingen worden gevonden voor de lokale conflicten. Waar misdaden zijn gepleegd, ook door de defensie- en veiligheidstroepen, moet een einde komen aan de straffeloosheid en moeten onderzoeken leiden tot berechting. De corruptie moet doeltreffend worden bestreden.

Daarom pleit ik ervoor dat onze ontmoeting van vandaag leidt tot een "burgerdynamiek"; tot een echt "politiek en bestuurlijk pact".

Het is aan u, Sahel-partners, om u er daadkrachtig toe te verbinden een hervormde staat te ontwikkelen ten dienste van uw burgers, het vertrouwen en het sociaal contract te herstellen en verzoening tot stand te brengen binnen uw samenlevingen. 

Ik ben me ervan bewust dat het een enorme opdracht is.

Het is aan ons, uw partners, om dit "politieke en bestuurlijke" pact centraal te stellen in de internationale actie voor de Sahel, om u te steunen in uw inzet, om het nog beter te doen, en dit alles op een doeltreffende, snelle en samenhangende manier.

België draagt daartoe bij en zal dat blijven doen, door zijn eigen optreden en binnen de Europese Unie.

Bedankt.