Toespraak

Toelichting bij Operatie Red Kite (Afghanistan)

Dames en heren,

De Belgische regering heeft gisteravond haar beslissing aangekondigd om de evacuaties vanaf de luchthaven van Kaboel stop te zetten.

Deze beslissing is genomen op uitdrukkelijke aanbeveling van onze Defensieteams die instaan voor het waarborgen van de veiligheid van onze militairen, diplomaten en consulaire medewerkers ter plaatse.

Dit is altijd onze prioriteit geweest.

Sinds het begin van de Red Kite-missie is de situatie op de luchthaven van Kaboel altijd chaotisch en gevaarlijk geweest. Maar de situatie is woensdag in de laatste uren aanzienlijk verslechterd.

Zeer concreet hebben we met name uit Amerikaanse bronnen, maar niet uitsluitend Amerikaanse bronnen, informatie gekregen dat ter plaatse zelfmoordaanslagen door terroristen op til zijn.

Deze informatie is steeds alarmerender geworden en heeft ook andere landen ertoe gebracht om de voortzetting van hun operaties in Kaboel te herzien, volgens de uitwisselingen die we met hen hebben gehad.

Gisteravond zijn ook alle teams die deelnamen aan Operatie Red Kite geëvacueerd.

Om 21.30 uur zijn ze veilig geland in Islamabad, samen met de laatste mensen die we uit Afghanistan konden meenemen.

Woensdag werden vijf vluchten tussen Kaboel en Islamabad uitgevoerd. Zo hebben we tijdens de hele operatie, die vijf dagen heeft geduurd, 1 400 mannen, vrouwen en kinderen uit Kaboel kunnen evacueren.

De ministers Sophie Wilmès van Buitenlandse Zaken en Ludivine Dedonder van Defensie en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi zullen zo dadelijk meer in detail treden over het verloop van de operaties.

Ze zullen u ook het vervolg toelichten.

De evacuatiemissie mag dan afgelopen zijn, de repatriëringen zelf zijn nog niet voltooid.

Alvorens het woord te geven aan mijn collega's, wil ik nogmaals de uitstekende samenwerking van de afgelopen dagen onderstrepen tussen de diensten van Defensie, Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie.

Deze samenwerking heeft meer dan bijgedragen tot de succesvolle uitvoering van Operatie Red Kite.

Voor ons is er nooit discussie geweest: het is de morele en humanitaire plicht van een regering om haar landgenoten te helpen wanneer zij zich in vijandig gebied bevinden.

Maar we zouden er niet in geslaagd zijn zonder het plichtsbesef van mannen en vrouwen.

In de afgelopen dagen zijn honderden van onze soldaten en tientallen van onze diplomaten en consulaire ambtenaren naar Islamabad en Kaboel overgebracht.

Tientallen militairen en ambtenaren staan op dit eigenste moment op post op de militaire luchthaven van Melsbroek en in de militaire kazerne van Peutie, klaar om de mensen die we hebben kunnen evacueren zo goed mogelijk op te vangen op het Belgische grondgebied. Aan allen die aan deze missie hebben meegewerkt. In Kaboel, Islamabad, Brussel, Melsbroek, Peutie en elders.

Uw niet-aflatende toewijding, deskundigheid, moed en creativiteit hebben deze operatie tot een succes gemaakt. De regering is u daarvoor oprecht dankbaar.