Video

Toelichting bij akkoord begroting

Herbekijk hier de persconferentie met toelichting over de meerjarenbegroting van 2023 en 2024. 

Lees hier een samenvatting van het budgettaire akkoord.