Nieuws

Persbericht

De eerste minister wil begin november de fakkel doorgeven

Eerste minister Charles Michel heeft vandaag in de Ministerraad bekendgemaakt dat hij de vice-eersteministers enkele dagen geleden had laten weten dat hij zich uitsluitend wou toeleggen op de voorbereiding van zijn Europese functie en dus ten laatste begin november ontlast wou worden van zijn verantwoordelijkheid als eerste minister. 
Persbericht

Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

Sinds de publicatie van het verslag van het Strategisch Comité op 11 september 2018 is het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen de uitvoeringsfase ingegaan. In één jaar tijd is de ambitieuze investeringsdynamiek van de federale regering vertaald in een aantal belangrijke concrete beslissingen:  
Persbericht

Persmededeling 24 augustus 2019

Bij brief van 19 juli 2019 richtte de nieuw verkozen voorzitster van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, zich officieel tot eerste minister Charles Michel om België te vragen een Europees commissaris voor te stellen. 
Persbericht

Ontmoeting Charles Michel en Josep Borrell Fontelles

Op 2 juli 2019 heeft de Europese Raad Charles Michel verkozen tot voorzitter van de Europese Raad en Josep Borrell Fontelles voorgedragen als kandidaat voor de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. 
Persbericht

Ontmoeting Ursula von der Leyen en Charles Michel

Vorige week zijn de leiders van de Europese Unie het tijdens de buitengewone Europese Raad in Brussel eens geworden over de benoemingen.De Europese Raad heeft Charles Michel gekozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. 
Persbericht

Europese Raad kiest nieuwe EU‑leiders

De Europese Raad heeft vandaag Charles Michel verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter van de Europese Raad is verkozen voor de periode van 1 december 2019 tot en met 31 mei 2022. Het mandaat van 2,5 jaar van de voorzitter van de Europese Raad kan eenmaal worden verlengd. De Europese Raad nam er ook met instemming kennis van dat de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die de euro als munt hebben, hebben…
Persbericht

Recordaantal jobstudenten aan het werk

Het aantal jongeren dat studies combineert met een studentenjob is vorig jaar gestegen tot het recordaantal van 544.752 jobstudenten. Een stijging van 4%, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat is onder meer te danken aan de flexibele regeling in uren in plaats van dagen.
Persbericht

Google investeert opnieuw 600 miljoen euro in België

Deze nieuwe investering in Saint-Ghislain is uitstekend nieuws voor Wallonië en België dat zich de voorbije jaren op de kaart heeft gezet als digitale pionier.
Persbericht

VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET

Het ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd. De verklaring zal samen met de verklaringen tot herziening van de Grondwet die door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat ieder afzonderlijk werden aangenomen, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  
Persbericht

Overlegcomité: Stabiliteitsprogramma 2019 – 2022 en Nationaal Hervormingsprogramma

"De federale regering heeft altijd de voorkeur gegeven aan een redelijke sanering die het economisch herstel, de jobcreatie en de ondersteuning van de strategische investeringen bevordert: mobiliteit, energie, digitalisering, infrastructuur etc.". En onze methode is een succes!”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.