Nieuwsbericht

Recht op medewerkers oud-ministers wordt beperkt

Op voorstel van de Eerste Minister en de ministers van Democratische Vernieuwing is de ministerraad deze ochtend akkoord gegaan met een aanzienlijke beperking van het recht van oud-ministers op medewerkers.

In de toekomst zullen oud-ministers nog slechts recht hebben op één medewerker gedurende een beperkte periode van twee jaar. De ministerraad ging ook akkoord met de invoering van een minimumdrempel van zes maand. Wie korter dan een half jaar minister was, heeft in de toekomst geen recht meer op een medewerker.

Tot nu toe konden oud-ministers gebruik maken van twee medewerkers gedurende de hele volgende legislatuur  Die regeling vervalt de dag van de volgende federale verkiezingen.

Het KB gaat nu voor advies naar de Raad van State.