Beleid

Persbericht

“Ik laat niemand het energiepact torpederen. Het werk gaat voort.”

“Ik laat niemand het energiepact torpederen.” Eerste minister Charles Michel zal toezien op de loyale uitvoering, te goeder trouw, van de wet die voorziet in de kernuitstap in 2025 en van het regeerakkoord.De doelstelling waartoe België zich heeft geëngageerd, blijft de kernuitstap. We hebben dit in het regeerakkoord herhaald en ik heb dat in het Parlement herbevestigd.We moeten er alles aan doen om onze engagementen na te komen:de energiebevoorradingszekerheid veiligstellen;de…
Toespraken

Regeringsverklaring voor de Kamer voor Volksvertegenwoordigers

Eerste minister Charles Michel heeft de regeringsverklaring, die de ministerraad heeft goedgekeurd,  voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelezen.
Achtergrond

Regeerakkoord

'Een economisch engagement, een sociaal project'
Achtergrond

Functie en bevoegdheden

Wat houdt de functie en het mandaat van de eerste minister in?
Achtergrond

Ministerraad

De ministerraad is een van de belangrijkste epicentra van de Belgische politiek. De ministerraad beraadslaagt en beslist over het algemene beleid en is het forum waar de politieke samenhang van de regeringscoalitie wekelijks wordt getoetst.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.