Toespraak

Plan voor Herstel en Veerkracht: toespraak Alexander De Croo op perspunt met von der Leyen

Mevrouw de voorzitster,
Beste Ursula,

Dit is een mooie dag. Het is een feestelijke dag.

Samen met de ministers-presidenten van de gewesten en de gemeenschappen zijn we bijzonder verheugd u hier deze ochtend te mogen verwelkomen.Tot enkele jaren geleden liepen alleen spoorwegarbeiders door de gangen van dit gebouw, dat in 1930 door Victor Horta werd opgericht.

In 2021 begeven zich hier dagelijks zo'n 1 000 codeurs, ethische hackers, cyberexperts en web developers tussen de pendelaars en Europeanen op doorreis. Met de 26 digitale scholen die er zijn ondergebracht, en ja, ik zeg wel degelijk 26, is ons Centraal Station gewoonweg de grootste opleidingshub voor digitale beroepen in Europa geworden.

Welk beter symbool hadden we kunnen vinden om dit prachtige moment met u te vieren?

Sinds de eerste dag dat België aan zijn plan voor herstel en veerkracht begon te werken, hebben we – met alle leden van de federale regering, maar ook van de gewesten en de gemeenschappen – van de "digitalisering" een van de twee centrale pijlers van onze investeringen en onze hervormingen gemaakt.

De bijzondere maanden die we achter de rug hebben, hebben de transformatie van onze wereld verder versneld.

Niemand had zich zo’n pandemie kunnen voorstellen, laat staan de gevolgen ervan. Europa heeft zijn somberste economische tijden sinds de Tweede Wereldoorlog doorgemaakt.

Maar de Belgen zijn een veerkrachtig volk. Met elke horde die wordt genomen naarmate we dit virus onder controle krijgen, veert ons land weer recht. Snel. Soms veel sneller dan we hadden kunnen hopen. Sneller dan in andere landen. We moeten dit moment aangrijpen.

Dit herstelplan dat net uw fiat kreeg, mevrouw de voorzitster, is een unieke kans voor België en alle talenten in ons land om sterker uit de coronacrisis te komen, door de ommezwaai te maken naar een duurzamere en digitale groei, die gericht is op de sectoren en beroepen van de toekomst.

Het feit dat wij samen, verenigd, als Europeanen aan deze toekomst bouwen, maakt dit plan nog sterker. Want deze crisis heeft het nogmaals aangetoond: samen staan we sterker.

Beste vrienden,

We mogen trots zijn op het plan voor herstel en veerkracht dat België aan Europa heeft voorgelegd en waarvoor de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ons vandaag vereert met haar aanwezigheid.

Het is ambitieus: in totaal wordt 5,9 miljard euro uitgetrokken voor investeringen en structurele hervormingen. Het is “groener” dan de door de Europese Commissie opgelegde minima. Het kent ook meer middelen toe aan de digitalisering dan de door Europa bepaalde minimumdrempel. Het ondersteunt een economie en een land die zich naar de toekomst richten. Het promoot opleiding en inclusie. Het biedt antwoorden op de uitdagingen die zich stellen op de arbeidsmarkt. Met 26% van de investeringen gaat naar projecten op het gebied van opleiding en menselijk kapitaal.

Het geeft prioriteit aan projecten die op korte termijn een impact zullen hebben en die ons dus in staat stellen voor een ommekeer te zorgen: deze coronaviruscrisis aangrijpen als een springplank naar snellere vooruitgang en verdere transformatie van onze economie.

We zijn een land met en sterke innovatiekracht.  

Na Zwitserland, Zweden, Finland en Denemarken is België het meest innovatieve land in Europa, blijkt uit het innovatiescorebord dat de Europese Commissie dinsdag publiceerde. We zijn ons daar niet genoeg van bewust. En als we ons er wel bewust van worden, zijn we er niet trots genoeg op.

De hele wereld heeft de voorbije maanden met onze innovatiekracht kennisgemaakt op het moment dat we in ons land de vaccins voor de hele wereld produceerden. Met deze plannen zullen we die innovatiekracht de volgende jaren alleen nog maar verder versterken. Onze boodschap vandaag met dit plan is: you ain’t seen nothing yet!
 

Beste vrienden,

Beste collega’s van de gewesten en gemeenschappen,

Alvorens het woord te geven aan mevrouw de voorzitster Ursula von der Leyen, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor al het werk dat is verricht om dit plan op te stellen en het vandaag tot een succes te maken.

De afgelopen weken en maanden hebben we ook zeer intensieve besprekingen gevoerd met de Europese Commissie. Ik wil jou, Ursula, en al je teams bedanken voor jullie beschikbaarheid, openheid, visie en bereidheid om vooruit te gaan.

Dank aan Thomas Dermine, wiens rol als staatssecretaris voor Relance meer dan bepalend is geweest in het hele traject dat is afgelegd.

Nooit eerder heeft ons land een dergelijk interfederaal overlegproces gekend. Dat is onze grootste verwezenlijking. Moge dit plan onze bindende kracht voor de toekomst zijn.