Nieuwsbericht

Perspunt met OESO Secretaris-Generaal Mathias Cormann

Eerste Minister Alexander De Croo heeft vandaag OESO Secretaris-Generaal Mathias Cormann ontvangen. De OESO-chef presenteerde het nieuwe Economic Survey van ons land,  een sociaaleconomische analyse met een reeks beleidsaanbevelingen om de Belgische economie robuuster te maken.

De voorbije jaren steeg de werkzaamheidsgraad in ons land. Nog nooit waren zoveel mensen aan het werk. Toch blijft de werkzaamheidsgraad in vergelijkin met andere OESO-landen te zwak.  De ambitie van ons land is alvast om 80 procent van al wie kan werken tussen de 20 en 64 jaar tegen 2030 ook effectief aan de slag te krijgen. Op federaal vlak ligt de nadruk op het verhogen van de participatiegraad van kwetsbare groepen, zoals kortgeschoolden, mensen met een migratieachtergrond en langdurig zieken.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “De inzet is meer mensen laten meedoen. Ik kan geen betere sociale politiek bedenken. Meer mensen aan het werk betekent minder fiscale druk. Zo maken we het ook lonender voor mensen om te werken.”

Lees hier het volledige rapport.