Persbericht

Persmededeling 24 augustus 2019

Bij brief van 19 juli 2019 richtte de nieuw verkozen voorzitster van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, zich officieel tot eerste minister Charles Michel om België te vragen een Europees commissaris voor te stellen.

Op dit moment is er in België nog geen enkele formatie of preformatie van een federale regering aan de gang.

 

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft België een zetel in de Europese Commissie.

 

Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten uitgenodigd om de aanstellingsbrieven uiterlijk tegen maandag 26 augustus 2019 te bezorgen. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster. 


De hoorzitting van België zal naar verwachting op maandag 26 augustus’in de namiddag plaatsvinden. De Raad van de Europese Unie zal vervolgens de lijst van de personen die als lid van de Commissie worden voorgedragen, goedkeuren. Het Europees Parlement zal dan de kandidaturen valideren (september-oktober) en hoorzittingen houden. België is van plan deze uitnodiging binnen de vereiste termijn beantwoorden.

 

In dit stadium hebben 24 van de 27 lidstaten de naam van hun commissaris opgegeven.

 

Het is aan de federale regering om een beslissing te nemen over deze kandidatuur. De federale regering zit nu in lopende zaken.

  

Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak.

 

De eerste minister heeft ook informele contacten gehad met de in de Kamer van volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen.

 

De eerste minister heeft hierover overlegd met de Kamervoorzitter.

 

Overwegende het voorgaande stelt de federale regering de kandidatuur voor van Didier Reynders.