Nieuwsbericht

Overleg met Kristalina Georgieva, Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Vandaag had Eerste Minister De Croo overleg met Kristalina Giorgieva, Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze hadden het onder het meer over de aanpak van de energiecrisis en de sociaaleconomische situatie.

Onder meer de leidende rol van België op het vlak van waterstof en het werk dat gebeurt rond de levensduurverlenging van de jongste kerncentraels kwam daarbij aan bod.

Ook het crisisbeleid van de regering kwam ter sprake. Het IMF hamert hierbij op het tijdelijke en gerichte karakter van de maatregelen.

Alexander De Croo: “Het IMF benadrukt het belang om doelgericht te werk te gaan. Dat is precies wat ons land doet. Door de uitbreiding van het sociaal tarief,  de verlaging van de BTW op energie, het aanbieden van het basispakket energie en een gerichte lastenverlaging voor ondernemers en zelfstandigen zorgt de Regering voor de nodige ademruimte bij zowel bedrijven als gezinnen. Het is duidelijk dat deze steun tijdelijk is, zolang de crisis duurt. De grootte van het basispakket energie bijvoorbeeld is gelinkt aan de evolutie van de energieprijzen.”

Ook de sociaaleconomische situatie kwam aan bod, met onder meer aandacht voor de loonindex en de loonnorm. “In tijden van crisis vormt de loonindex samen met de loonnorm een belangrijk instrument. Het is een unieke en evenwichtige combinatie die de koopkracht moet beschermen en tegelijk onze concurrentie moet vrijwaren,” aldus de Eerste Minister.

De eerste minister gaf ook toelichting bij de recente begrotingsronde. “Het IMF toonde begrip voor het feit dat in deze crisistijd overheden moeten bijspringen. Toch was mijn voornaamste signaal aan het IMF dat deze Regering groot belang hecht aan fiscale stabiliteit en aan een begroting die zo snel mogelijk terug binnen de Maastrichtnormen komt. We focussen hierbij voornamelijk op het structureel saldo, een eerlijke weergave van de werkelijke budgettaire inspanning die moet geleverd worden. Dat laat ons niet enkel toe om vandaag een crisisbeleid te voeren, maar ook, wanneer het economisch opnieuw beter gaat, het huis op orde te zetten.”