Persbericht

Opnieuw een stap dichter bij de uitroeiing van polio | Wereld Polio Dag

Wereld Polio Dag op 24 oktober bood GSK de ideale gelegenheid om, in aanwezigheid van Eerste Minister Michel en ministers De Block (gezondheid) en Wilmès (begroting), een nieuw gebouw te onthullen dat volledig gewijd is aan de productie van poliovaccins. Met deze investering van 340 miljoen euro bevestigt GSK België haar status als grootste productie-eenheid voor vaccins ter wereld. 
 
De geschiedenis van het poliovaccin is nauw verbonden met ons land. De allereerste formule zag het licht in België in 1956, in de laboratoria van wat vandaag de GSK groep is (toen RIT, Recherche et Industrie Thérapeutique). Hoewel Europa in 2002 vrij werd verklaard van de ziekte en wereldwijd het aantal gevallen met 99% is afgenomen, is de ziekte nog steeds niet volledig verdwenen. 
 
Gezondheidswerkers zijn het erover eens dat het onvermogen om polio uit te roeien wereldwijd jaarlijks tot 200.000 nieuwe gevallen kan veroorzaken1. Aangezien GSK alle wetenschappelijke kennis wil samenbrengen om innovatie te faciliteren en meer levens te redden over de hele wereld, opent het bedrijf vandaag hier in Waver een gloednieuw gebouw volledig gewijd aan de productie van poliovaccins. 
 
Gebruik makend van de nieuwste technologie en ontworpen met het oog op energieefficiëntie, zal de infrastructuur van 15.000 m², waarvan de bouw in 2012 is begonnen, 200 gespecialiseerde medewerkers tewerkstellen. Deze investering van 340 miljoen euro verzekert de productie van miljoenen poliovaccins die elk jaar over de hele wereld zullen worden geëxporteerd, en draagt zo bij aan de bescherming van evenveel levens. 
 
Deze ambitieuze ontwikkelingen kaderen in de missie van de GSK groep, een bedrijf dat sterk geworteld is in België, om bij te dragen aan een beter en langer leven voor iedereen. Tot op heden zijn er door GSK in België maar liefst 30 vaccins ontwikkeld en 99% van de productie in België is gericht op export naar 173 landen, waaronder meer dan 80% van de ontwikkelingslanden. 
 
Roger Connor, president van GSK Vaccins, verwelkomt de verdere ontwikkeling van de site in België: "Bij GSK geloven we dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom leveren we elke dag wereldwijd meer dan 2 miljoen vaccins die helpen beschermen tegen ziekten zoals influenza, meningitis en polio. Dankzij het werk van onze 9000 medewerkers in België en de miljoenen doses poliovaccins die binnenkort in dit nieuwe gebouw zullen worden geproduceerd, zijn we er trots op bij te dragen aan de ambitie van de Wereldgezondheidsorganisatie om het poliovirus volledig uit te roeien. " 
 
“De farmaceutische sector is een van de hoekstenen van onze economische activiteit. Via het strategische investeringspact wil de regering de positie van België in de internationale publieke gezondheidssector versterken”, aldus Eerste Minister Charles Michel, uitgenodigd om het gebouw in te wijden. 
 
Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid benadrukte: “Veel Belgen weten vandaag niet wat polio inhoudt. Dat is logisch, want de ziekte komt hier al decennia niet meer voor dankzij de systematische vaccinatie van onze kinderen. Op Wereldpoliodag wil ik het belang van vaccinatie dan ook in de verf zetten: enkel door álle kinderen te vaccineren, kunnen we polio volledig uit de wereld helpen. Zolang dat niet gebeurt, blijft het virus bestaan en kan het opnieuw opflakkeren. Met de oprichting van dit gloednieuwe centrum wil GSK duidelijk een voortrekkersrol spelen in de mondiale strijd tegen deze ziekte. Dat de keuze daarbij op Waver is gevallen, is allesbehalve toevallig: België is absolute wereldtop op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins, en die positie willen we de komende jaren nog verder uitbouwen.” 
 
Sophie Wilmès, Minister van Begroting herinnerde aan de gemeenschappelijke inspanningen om de sector in België te ondersteunen: "Het is geen toeval dat GSK zijn ontwikkeling in ons land voortzet. Wij werken al vele jaren om de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van de farmaceutische sector in België te verzekeren; een sector die zowel een bron van innovatie is als een bron van veel banen. Dit beleid is alleen mogelijk als de sector en de overheid samenwerken; vandaar de versterking, zoals bijvoorbeeld in 2017 van het Biopharma R & D-platform." 
 
Emmanuel Hanon, Belgisch en Head of Global Research and Development, besluit: "Het voortdurende succes van de farmaceutische en vaccinindustrie in België hangt af van het creëren en het behouden van de voorwaarden voor sterke en dynamische onderzoekssamenwerkingen en de rijkdom van diversiteit van disciplines en technologieën die innovatie stimuleren. Door samen te werken, kunnen we onze toonaangevende strategieën behouden en elke dag, zelfs meer levens redden."