Nieuwsbericht

Open brief aan de G20 over klimaat

Open brief aan de G20 in aanloop naar de G20-top op 30‑31 oktober 2021

De klimaatverandering is een wereldwijde noodsituatie die internationaal leiderschap vereist. De harde realiteit van de klimaatverandering is overal voelbaar. De tijd om doortastende klimaatmaatregelen te nemen, geraakt stilaan op. De recente rapporten van de Verenigde Naties zijn een duidelijke oproep tot actie.

De grote economieën van de G20 komen volgende week bijeen om de klimaatactie te bespreken. De uitkomst van deze vergadering zal de toon zetten voor COP26. We roepen de G20-landen op om een duidelijk signaal te geven dat ze zich ten volle bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen. Dat de beslissingen die ze dan zullen nemen, van invloed zullen zijn op het leven van ons allemaal.

De G20 moet blijk geven van mondiaal leiderschap en de moed hebben om te handelen door de kracht van hun economieën in te zetten voor de inspanningen om een wereldwijde klimaatcrisis af te wenden. En we roepen de G20 op meer maatregelen te nemen om noodlijdende landen te steunen - om solidariteit te tonen en hun steentje bij te dragen aan het nakomen van de financiële beloften aan de ontwikkelingslanden. We moeten degenen die in de frontlinie van de klimaatcrisis staan, het signaal geven dat de internationale gemeenschap schouder aan schouder met hen staat.

We zijn vastbesloten om nu – resoluut – actie te ondernemen om voor een rechtvaardige transitie te zorgen naar de groenere en meer welvarende wereld van morgen. We moeten de handen in elkaar slaan om een wereld te creëren die veerkrachtig is en zich kan aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, die nu al merkbaar zijn en gestaag toenemen. We zetten ons ten volle in voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs - in eigen land en internationaal. We kunnen dat echter niet alleen. Als we willen slagen, moeten de grootste vervuilers en de rijkste landen nu actie ondernemen.

Met nog 10 dagen te gaan tot de wereld in Glasgow bijeenkomt voor de VN-klimaatconferentie COP26, is het hoog tijd dat de grote vervuilers klimaatplannen – zogenaamde NDC’s of nationaal vastgestelde bijdragen – voorleggen die de planeet op de juiste weg zetten om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken en de ergste klimaateffecten te voorkomen. We dringen er daarom op aan dat de NDC's vóór COP26 worden ingediend. We willen ook concrete strategieën zien over hoe ze tegen 2050 klimaatneutraliteit zullen bereiken. En het is van cruciaal belang dat we alle donorlanden oproepen solidair te zijn en de beloofde financiering van 100 miljard dollar per jaar na te komen.

De gevolgen van de klimaatverandering laten zich nu al voelen en worden steeds ernstiger. Met 80% van het mondiale bbp heeft de G20 een cruciale rol te spelen in het tot stand brengen van een veerkrachtigere wereld. We moedigen de leden van de G20 aan om de openbare financiering voor de aanpassing aan de klimaatverandering op te voeren, zoals ook de secretaris-generaal van de VN heeft onderstreept, aangezien we streven naar een evenwicht tussen steun voor de aanpassing en steun voor de mitigatie. Voorts roepen we de G20 op solidariteit te tonen met de meest behoeftigen door de toezegging van 100 miljard dollar van de ontwikkelde landen na te komen. We moeten degenen die in de frontlinie van de klimaatcrisis staan, een duidelijk signaal geven dat de grootste economieën ter wereld achter hen staan. De wereld heeft dringend behoefte aan leiderschap van de grootste landen – en wel nu.

Alexander De Croo
Eerste minister, Koninkrijk België

Mette Frederiksen
Eerste minister, Koninkrijk Denemarken

Keith C. Mitchell
Eerste minister, Grenada

Arturs Krisjanis Karins
Eerste minister, Republiek Letland

Stefan Löfven
Eerste minister, Zweden

Carlos Alvarado Quesada
President, Republiek Costa Rica

Kaja Kallas
Eerste minister, Republiek Estland

Micheál Martin
Eerste minister, Ierland

David Kabua
President, Republiek der Marshalleilanden