Persbericht

Ontmoeting Ursula von der Leyen en Charles Michel

Vorige week zijn de leiders van de Europese Unie het tijdens de buitengewone Europese Raad in Brussel eens geworden over de benoemingen. De Europese Raad heeft Charles Michel gekozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. Le Conseil européen a élu Charles Michel à la tête de la présidence du Conseil européen et proposé Ursula von der Leyen comme candidate à la présidence de la Commission européenne.

Tijdens hun ontmoeting op maandag 8 juli in Brussel hebben Ursula von der Leyen en Charles Michel de toekomstige prioriteiten van de Europese Unie besproken. 

 

Ze wisselden van gedachten over de beste manieren om het hoofddoel van de Unie te bereiken, zoals 

- onze burgers beschermen en tegelijkertijd de fundamentele vrijheden garanderen

- meer jobs creëren

- bouwen aan een klimaatneutraal, eerlijk en sociaal Europa

- en de Europese belangen op mondiaal niveau bevorderen.

 

Europa staat de komende maanden voor enorme uitdagingen, zoals de Brexit, de volgende Europese begroting en de klimaatverandering.

 

Ursula von der Leyen en Charles Michel zijn het erover eens dat de Europese instellingen nauw moeten samenwerken om deze kwesties aan te pakken.