Nieuwsbericht

Onderhoud met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Eerste Minister van Spanje

Eerste Minister Alexander De Croo had vandaag een onderhoud met de Spaanse Eerste Minister Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Spanje zal in 2023, net voor België, het Voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen.

Eerste Minister De Croo en Premier Sanchez bespraken onder meer de corona-aanpak in België, Spanje en Europa. Ook het economisch herstel na corona kwam aan bod.

België en Spanje schreven een gezamenlijke paper over het Europees sociaal beleid dat tijdens de Porto-top centraal zal staan.

Alexander De Croo: “We hebben tijdens de COVID-crisis gezien hoe belangrijk onze automatische stabilisatoren zijn om ervoor te zorgen dat mensen beschermd blijven, ook in hun inkomen. De Europese lidstaten kunnen heel wat van elkaar kunnen leren om hun sociale zekerheidssystemen duurzaam te hervormen, zodat ze demografisch en financieel robuuster worden.”

Tot slot vermeldde de Eerste Minister ook het belang van politieke dialoog in het oplossen van nationale en internationale conflicten.

“Uit ons gesprek werd erg duidelijk dat onze beide landen op eenzelfde manier naar de wereld kijken: we hechten groot belang aan multilateralisme en internationale samenwerking. We delen een pragmatisme dat op principes gestoeld is. Spanje en België vinden elkaar bijvoorbeeld in de politieke agenda om vrouwenrechten te promoten en LGBTI+ rechten te versterken. Maar we vinden elkaar evenzeer in de strijd tegen terreur,” aldus de Eerste Minister.

Deze belangrijke raakpunten maken dat België en Spanje de  honderdste verjaardag van hun diplomatieke relaties in een goede sfeer kunnen vieren.