Nieuwsbericht

Onderhoud met Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen

Eerste Minister Alexander De Croo ontmoette vandaag voor het eerst Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Hij gaf toelichting bij het nieuwe federale regeerakkoord en besprak de belangrijkste actuele Europese dossiers voor België met de Commissievoorzitter. 

Alexander De Croo, Eerste Minister:  “Ursula von der Leyen was enthousiast over de uitgesproken pro-Europese koers van ons regeerakkoord. We zullen die Europese eenheid hard nodig hebben in de moeilijke maanden en jaren die volgen. Om de economische crisis te lijf te gaan, heb ik eerder dit jaar als minister van Financiën nog meegewerkt aan de uitbouw van een Europees herstelfonds. Dat fonds is er nu en we hebben samen de volgende stappen besproken. Het was alvast goed vast te stellen dat de twee centrale assen  – duurzaamheid en digitalisering – ook twee centrale assen in ons regeerakkoord zijn. 

Eerste Minster De Croo en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen bespraken ook de rol die de Europese Commissie kan spelen in de huidige gezondheidscrisis: 

“We hebben het ook gehad over een gemeenschappelijke vaccin-strategie:  de onderhandelingen met de farma-sector en de verdeling van de vaccins. Maar ook de bredere Commissie-plannen rond gezondheid kwamen aan bod, waaronder de oprichting van een Europese BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) die de voorzitter in haar State of the Union lanceerde.” 

Naast COVID was het andere grote dossier op de agenda de Brexit.

Eerste Minister De Croo:  “De klokt tikt verder. We naderen 31 december. Ons land heeft haar uitdrukkelijke steun aan onderhandelaar Michel Barnier herhaald. We blijven streven naar een breed en fair akkoord met de Britten. Dat betekent een gelijk speelveld op handelsvlak – inclusief sociale minima en staatssteunregels  – , de nodige garanties op vlak van visserij én een verregaand akkoord over veiligheid.  België wil een nauwe band met het VK behouden en dit op basis van het Terugtrekkingsakkoord, dat de Goede Vrijdagakkoorden betonneert.”

Een laatste punt dat ook ter sprake kwam op het Benelux-overleg eerder vandaag, was het Commissie initiatief rond de rechtsstaat: 

“België is zeer te spreken over de ‘Rule of Law Reports’: iets waar al lang over gesproken werd, maar wat de von der Leyen Commissie nu effectief aan het uitvoeren is. We pleiten ook voor een zo sterk mogelijke koppeling tussen Europese waarden en Europese centen. Waarom zou een land recht hebben op Europees geld, als het doelbewust de Europese waarden met de voeten treedt?”, besluit De Croo.