Nieuwsbericht

Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin

De capaciteit van onze offshore windmolens op de Noordzee wordt verdrievoudigd. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Dankzij grotere turbines kan tot drie keer meer groene stroom worden opgewerkt.

De ontwikkeling van de tweede offshore zone verdubbelt de totale Belgische capaciteit van windenergie op zee tot 4,4 gigawatt. Maar de federale regering liet onderzoeken of de voorziene capaciteit niet uitgebreid kan worden. De ministerraad zette vandaag het licht op groen om in de concessies voor de windparken rekening te houden met  nieuwere, grotere en krachtigere turbines, zodat elk gezin in ons land kan rekenen op groene Noordzeestroom.

Ook op het energie-eiland, voorzien in het Marien Ruimtelijk Plan, wordt plaats voorzien voor grotere windmolens. Zo wordt de totale capaciteit verdriedubbeld tot in totaal 5,8 GW, goed voor een kwart van de totale elektriciteitsproductie.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Hernieuwbare energie is de toekomst. Het helpt onze uitstoot verlagen en is vandaag ook de goedkoopste energievorm. Onze Noordzee is klein, maar onze ambitie is groot. Dankzij nieuwe technologieën kunnen we binnenkort Noordzeestroom opwekken voor elke Belgisch gezin.”