Nieuwsbericht

Nieuw ministerieel besluit treedt om middernacht in werking

De Eerste Minister en de Minister-Presidenten hebben vandaag overleg gepleegd om de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bespreken. Op basis van dit overleg werkte de Minister van Binnenlandse Zaken een zo eenduidig mogelijk juridisch kader uit.

Er werd beslist om te werken met de publicatie van een Ministerieel Besluit dat alle maatregelen voor het hele Belgische grondgebied maximaal moet stroomlijnen.

Gezien de ernst van de situatie waarbij elk uur en elke dag telt, werd ook besloten om de maatregelen vanaf middernacht met onmiddellijk ingang in werking te laten treden.

Het gaat om een uitbreiding van de federale sokkel met volgende maatregelen:

 1. Winkelen: er kan slechts individueel worden gewinkeld, of met maximum één andere persoon voor maximum 30 minuten (per winkel).
 2. Hotels en andere logiesvormen: enkel restaurant open, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven.
 3. Alle inrichtingen (of onderdelen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten, inclusief:
  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
  • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
  • discotheken en dancings;
  • feest- en receptiezalen, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies;
  • pretparken;
  • binnenspeeltuinen;
  • bowlingzalen;
  • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
  • zwembaden;
  • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
  • bioscopen.

Mogen geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • buitengedeelten van dierentuinen, dierenparken, natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • bibliotheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren voor het individueel uitoefenen van sport;
 • overdekte paardenpistes van manèges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
 • culturele plaatsen, voor -12 jarigen in kader van schoolse en extraschoolse activiteiten en in kader van georganiseerde stages en activiteiten, en voor de personeelsleden in het kader van hun professionele activiteiten
 • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel:
  • voor zover het geen zwembad betreft, voor schoolgroepen van kinderen tot en met 12 jaar oud in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • voor zover het geen zwembad betreft, voor sportstages en -kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar oud;
  • voor trainingen van professionele sporters;
  • voor professionele wedstrijden
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen
 • Huwelijken, begrafenissen, crematies, erediensten en niet-confessionele diensten: beperking tot max. 40 personen
 • Onderwijs: volgens de richtlijnen van de Gemeenschappen
 • Sport:
  • professioneel : wedstrijden en trainingen enkel zonder publiek, indoor en outdoor
  • amateurwedstrijden en -trainingen: enkel voor -12 jarigen, mag enkel bijgewoond worden door één ouder, enkel outdoor.
 • Jeugd: kampen, stages en activiteiten met -12 jarigen toegelaten, zonder overnachting. Mondmaskerplicht voor begeleiders.
 • Georganiseerde activiteiten van -12-jarigen, nl. onder begeleiding of in kampen en stages: max. 50 personen

De maatregelen gelden in eerste instantie tot en met 19 november 2020.

De regels komen bovenop de reeds bestaande federale sokkel:

 1. Telewerk blijft de regel
 2. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 3. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 4. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 5. Markten blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding is verboden. Rommelmarkten, brocantes en kerstmarkten zijn verboden.
 6. Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur.
 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer. Plaatselijk en provinciaal kan een strengere avondklok van kracht zijn.