Toespraak

NAVO-top: Verwelkoming door Eerste Minister

Geachte secretaris-generaal,

Geachte staatshoofden en regeringsleiders,

Het is mij een grote eer en een buitengewoon genoegen u welkom te heten in Brussel, in het hoofdkwartier van ons Bondgenootschap. Een bondgenootschap dat we meer dan 70 jaar geleden hebben gesmeed. Een bondgenootschap dat van cruciaal belang blijft voor onze veiligheid en onze vrijheid, zowel voor Europa als voor Noord-Amerika.

Wij zijn hier vandaag bijeen om ons engagement voor de trans-Atlantische solidariteit te herbevestigen. Om dit bondgenootschap te hernieuwen als een gemeenschap van waarden, na een moeilijke periode. En om ons voor te bereiden op een toekomst vol uitdagingen.

Bovendien laat het feit dat we elkaar persoonlijk ontmoeten verhopen dat het ergste van de COVID-19-pandemie achter de rug is.

Als Eerste Minister van België ben ik bijzonder verheugd de nieuwe president van de Verenigde Staten, Zijne Excellentie de heer Joe Biden, welkom te mogen heten in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Zijn aanwezigheid onderstreept de vernieuwing van het trans-Atlantische partnerschap.

Tijdens uw verblijf in Brussel, mijnheer de president, zult u ook een bezoek brengen aan het hoofdkwartier van een andere organisatie die van cruciaal belang is voor onze vrijheid en welvaart, de Europese Unie. Daarmee benadrukt u de waarden die wij delen, zowel in de NAVO als in de EU. Een sterk partnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is van vitaal belang voor het welslagen van ons bondgenootschap.

Beste collega's,

Als Eerste Minister van een land dat er trots op is het hoofdkwartier van deze twee organisaties te huisvesten, wil ik de secretaris-generaal van de NAVO bedanken voor de uitstekende voorbereiding van deze top. Dank je, Jens, voor je leiderschap en voor het feit dat je ons hier vandaag hebt samengebracht om ons partnerschap te herbevestigen. Ik ben ervan overtuigd dat we er met deze bijeenkomst in zullen slagen ons te verenigen rond een hernieuwde trans-Atlantische consensus en onze gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren vorm te geven.

Bedankt.