Toespraak

Inleiding bij verstrengde lockdown

 

Alleen het gesproken woord telt. 

Dames en heren,

Ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand.
De druk op de ziekenhuizen is immens.
Zorgverleners leveren bovenmenselijke inspanningen.
Ze vechten voor elk leven.
Maar het is zwaar – zeer zwaar.
In heel wat ziekenhuizen is de pijngrens al overschreden.

Tegen midden november zullen tot tienduizend mensen met COVID in het ziekenhuis liggen, tot 2.800 mensen zullen laag intensieve of hoog intensieve zorg nodig hebben.

De voorbije week hebben honderdduizend mensen gehoord dat ze besmet zijn. En we zien nog altijd geen kentering.

Op dat moment is er maar één antwoord, maar één keuze mogelijk. En dat is allemaal samen achter alle mensen in de zorg gaan staan. En te voorkomen dat onze zorgverleners en onze ziekenhuizen bezwijken. Dat kan maar op één manier. Door al onze fysieke contacten die niet-noodzakelijk zijn te stoppen. Zo kort als het kan, zo lang als het moet. We moeten de steile opgang breken. Zo snel en zo radicaal mogelijk.

Na  grondig overleg met de wetenschappers en de COVID-19 Commissaris heeft het Overlegcomité daarom in een geest van eenheid en duidelijkheid beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown met dezelfde regels over het hele grondgebied van ons land.

De regel van vier in de binnenruimte, bij u thuis, wordt geschrapt. Dat betekent dat enkel nog één knuffelcontact mogelijk is. Een gezin mag ook maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen.

Maar de regel van vier blijft wél van toepassing buiten. Daar kan je nog wel vier mensen zien. Natuurlijk altijd op veilige afstand. Maak daarvan ook gebruik om buiten te gaan. Om te gaan wandelen. Voldoende te bewegen.

Meer vrienden of ruimere familie kan u niet meer bij u thuis ontvangen. Gewoonweg omdat vandaag het virus zo wijdverspreid is dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat we elkaar blijven ziek maken. In gesloten binnenruimtes, als we te lang en te dicht bij elkaar zijn, zijn de risico’s vandaag gewoon te groot.

Alle niet-essentiële winkels sluiten. Thuislevering en ophaal blijven wel mogelijk. We willen ook waken over gelijke en eerlijke regels voor iedereen.

En ik wil dus ook nog eens benadrukken: voedingswinkels en supermarkten blijven gewoon open. Hamsteren is absoluut niet nodig. Eigenlijk is dat asociaal gedrag van enkelingen dat er alleen maar zorgt voor dat andere mensen voor een leeg rek komen te staan.

Ook niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, moeten hun activiteiten opschorten.

Voor de scholen wordt de Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november

Op het vlak van werk wordt telewerk verplicht. Wanneer dat niet mogelijk is, zijn mondmasker én ventilatie verplicht.

Bedrijven kunnen doorwerken, maar alleen maar als de regels op vlak van  verplicht telewerk, mondmasker en veilige afstand worden toegepast.

Restaurants en bars in hotels gaan dicht. Maaltijden kunnen enkel nog genuttigd worden op de kamer.

Begrafenissen zullen worden beperkt tot maximaal vijftien aanwezigen. Maaltijd of receptie achteraf zijn voorlopig niet meer mogelijk.  Omdat we dan te dichtbij en met teveel zonder bescherming aan tafel zitten.

Vakantieparken worden vanaf dinsdag 3 november gesloten. Tot dan wordt alle indoor gesloten en maaltijden worden genuttigd in de huisjes, per gezin.

We gaan dus naar een verstrengde lockdown die één doel heeft: voorkomen dat onze gezondheidszorg bezwijkt.

Als we daarin willen slagen, wordt dit een inspanning van lange duur. Daarom zullen regels minstens gelden voor anderhalve maand en gaan ze in vanaf nu zondag middernacht (maandag op zondag).

Voor de winkels komt er een evaluatie op 1 december. Ik besef heel goed dat dit bijzonder verregaande maatregelen zijn. Die hard binnenkomen en heel pijnlijk zijn, maar ze zijn genomen na grondige overweging. Op basis van feiten. Van cijfers.

Dit zijn de maatregelen van de laatste kans. Hoe snel de curve daalt, ligt nu in onze handen. In uw handen.

We weten dat dit virus ook een zware economische kost heeft. Ook deze maatregelen vallen economisch zwaar. Voor heel veel mensen betekent dit dat ze hun activiteiten opnieuw tijdelijk moeten stopzetten. Weet dat de verschillende regeringen alles op alles zetten om u te ondersteunen.

De federale regering heeft vandaag al het engagement genomen om de bestaande steunmaatregelen te verlengen en nog verder te versterken. Er zal extra steun komen zodat we iedereen helpen deze moeilijke periode opnieuw te overbruggen. We laten niemand achter.

Zoals ik eerder zei: dit is een moment van solidariteit. Met iedereen in de zorg, met al die patiënten en families die in onzekerheid leven, die vechten op leven en dood, maar ook met iedereen die economisch door een zware periode gaat. We zullen dit te boven komen, maar alleen maar als we elkaar steunen, solidair zijn en samen de volgende vier weken allemaal doen wat nodig is om dit virus en deze moeilijke tijd te overwinnen.

Ik ga nu kort het woord geven aan de minister van Volksgezondheid om kort aan te vullen wat betreft de situatie in onze ziekenhuizen en daarna aan de minister-presidenten wat betreft de beslissingen.

Maar ik houd eraan om nog eens te onderstrepen dat we deze beslissingen genomen hebben in een geest van eenheid. 

We zullen dit virus maar verslaan, we zullen deze moeilijke periode maar doorkomen, als we deze strijd samen voeren.

Samen is sterker.

Zorg goed voor uzelf en zorg goed voor mekaar.