Toespraak

Inleiding bij strengere reisregels en strikte controle telewerk

Alleen het gesproken woord telt

Dames en heren, we staan voor belangrijke dagen en weken. Vanavond begint voor meer dan twee miljoen kinderen in ons land de Kerstvakantie. Iets waar velen lang hebben naar uitgekeken.

Ook voor onze strijd tegen het virus wordt het een belangrijk moment. De komende dagen en weken bepalen we allemaal samen met óns gedrag of de cijfers, of het aantal besmettingen opnieuw naar beneden gaan.

We hebben de voorbije acht weken samen een hele lange weg afgelegd. Op de piek van de tweede golf hadden we meer dan 22.000 besmettingen per dag.

Vandaag ligt het aantal besmettingen bijna tien keer lager. Dat is het resultaat van een collectieve krachtinspanning. We hebben dat samen gedaan, maar toch blijft dit nog veel te hoog. Het aantal besmettingen ligt vandaag nog altijd veel hoger dan bij de staart van de eerste golf. We zien ook dat de daling van het aantal ziekenhuisopnames opnieuw vertraagt. Dit kan het begin zijn van een derde golf.

Als we nu niet opletten, als we nú de regels lossen, gaat het opnieuw de verkeerde kant uit. En dat wil echt niemand. Die cijfers moeten nu verder naar beneden. Alles hangt af van hoe we ons de volgende weken gaan gedragen. De regels zijn duidelijk. Ze zijn ook streng – bij de strengste van Europa.

Het komt er nu écht op aan die regels te volgen. Dáár ligt de sleutel. Bij ons gedrag, bij het beperken van onze contacten, bij het volgen van de regels. Want – en dat is de kern – het virus neemt géén vakantie.

De overgrote meerderheid van de Belgen heeft dat ook begrepen. Meer dan vier op vijf staat achter de regels, zegt ze te volgen. Het komt er nu op aan samen door te zetten. En het virus de komende weken geen kans te geven zich opnieuw weer meer te verspreiden.

Het Overlegcomité heeft beslist dat er geen enkele ruimte is voor versoepelingen. Op een aantal vlakken zullen we de bestaande maatregelen verstrakken en verstrengen. Er komen strengere regels voor telewerk en reizen. Want we willen niet dat het virus overspringt tussen gezinnen en tussen de werkplek. En we willen het virus niet importeren.

Ik overloop een aantal van de maatregelen.

  • Er komen versterkte controles op telewerk. We zien dat het naleven van het verplichte telewerk verslapt. Dat is een risico, want zo springt het virus over van de werkplek naar het gezin, en omgekeerd. Bedrijven die bij een controle tegen de lamp lopen, riskeren zware boetes.
  • Ook op het vlak van grensmobiliteit komen er strakkere regels. Reizen worden ten stelligste afgeraden. Ga nu even niet naar het buitenland. In de meeste gevallen is de situatie daar slechter als hier. Met strengere regels en meer virus.
  • Wie geen gehoor geeft aan deze oproep en langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, wordt voortaan beschouwd als een hoogrisicocontact.
  • Reizigers die niet in ons land wonen en vanuit een rode zone naar België reizen moeten voortaan ook een recente negatieve test voorleggen.
  • We zullen aan de grenzen en in de luchthavens ook versterkte controles doen op het Passenger Location Form. Én de politie zal controleren op het naleven van de quarantaine.

We zijn op een punt gekomen dat we de cijfers opnieuw verder naar beneden moeten duwen. Daar moeten we allemaal samen opnieuw een inspanning voor doen. We hebben het al gedaan. We kunnen het opnieuw, met regels die werken.

Blijf daarom uw contacten beperken. Dat is echt de basis van alles. De regels zijn gekend: één knuffelcontact per gezin, de regel van vier voor buiten, en mensen die alleen wonen, mogen op Kerstavond of Kerstdag, naast hun knuffelcontact, nog iemand extra uitnodigen.

Ik weet dat het moeilijk is, we hebben er soms allemaal genoeg van, maar we moeten het veilig houden. We zien dat meer dan de helft van de besmettingen in familiale kring, in privékring, plaatsvinden.

Als we nu doorzetten, is er straks opnieuw meer perspectief. Zeker nu we wellicht nog dit jaar gaan beginnen vaccineren. Aan alle mensen die nog twijfelen hoe ze Kerst gaan vieren. Alleen met het gezin of toch – zoals andere jaren – met die paar mensen extra.

Ik wil u vanavond vragen: ga voor plan-B. Hou Kerst en corona klein. Ga voor één keer, voor één jaar, voor die andere Kerst, in kleinere kring, met minder mensen, meer ingetogen. 

Voor ik afsluit, wil ik nog een twee bijzondere boodschappen geven. Aan iedereen in de zorg. Artsen,verpleegkundigen, mensen in opleiding, maar ook het ondersteunend personeel.

Het is een heel zwaar jaar geweest. Velen van jullie zitten op het tandvlees. En de Kerstdagen zijn sowieso moeilijke dagen waarop jullie vaak niet kunnen vieren met het gezin. Weet dat we aan jullie denken en dat we jullie bijzonder dankbaar zijn voor alle inspanningen.

Mijn tweede boodschap is voor de mensen van de horeca, de contactberoepen, de mensen uit de cultuur- en evenementensector. Voor iedereen die we vandaag geen goed nieuws kunnen brengen. We zijn jullie niet vergeten, we blijven jullie steunen, we blijven solidair. De steunmaatregelen blijven doorlopen. We laten jullie niet los.

Ik zou willen afsluiten met een boodschap van hoop. Ik zei het al: als alles goed gaat, beginnen we nog dit jaar de eerste mensen te beschermen met een vaccin. Die paar dagen maken misschien niet het grote verschil. Maar eigenlijk is het wél belangrijk dat we nog dat dit jaar kunnen starten. Want op die manier sluiten we een heel ellendig, een heel moeilijk jaar, toch af met wat perspectief.

We hebben ons allemaal de voorbije weken en maanden wel eens de vraag gesteld. Is dit uitzichtloos? Komt hier ooit een einde aan? Wel, ik kan u zeggen, het zal nog heel veel maanden nemen, tot na de zomer, vooraleer iedereen is gevaccineerd. Ook 2021 zal niet zijn zoals vroeger. Het zal een overgangsjaar zijn. Maar er is perspectief, er is een lichtpunt, er is hoop.

Als we nu volhouden, als we nu de regels volgen, dan wordt het beter. Hou mekaar de volgende dagen en weken goed vast. Zorg goed voor mekaar. En vooral: steun elkaar om door te zetten.