Toespraak

Inleiding bij persconferentie over pensioenen

De federale regering bereikte een akkoord over een pensioenpakket. Het pensioenpakket heeft één duidelijke doelstelling: werken meer laten lonen, ook voor het pensioen. Lees hier de inleiding van de Eerste Minister op de persconferentie waar de regering het pensioenpakket uitlegde.

Goeiemorgen

We hebben gisterenavond de laatste hand gelegd aan een pensioenpakket dat één duidelijk doelstelling heeft: werken meer laten lonen, ook voor het pensioen. Dat is de essentie. We zorgen ervoor dat wie werkt, meer pensioen heeft. Dit is een pensioenpakket dat mensen aan het werk zet.

Dat gebeurt met twee belangrijke beslissingen:

  • Er komt voor de eerste keer een werkvoorwaarde voor wie toegang wil tot het minimumpensioen. U weet dat het regeerakkoord een minimumpensioen van 1.500 euro voorziet. Dat is een belangrijk maatregel. Maar het is dan ook normaal dat je daar iets tegenoverstelt.

Als je recht wil hebben op dat minimumpensioen, moet je ook voldoende gewerkt hebben. Daarom een werkvoorwaarde van 20 jaar effectief werken.

Dat is een nieuwigheid in ons pensioensysteem. Het is de allereerste keer dat we zo’n werkvoorwaarde voor het pensioen invoeren.

Dat lijkt me ook logisch.

Onze pensioenen zijn onderdeel van het sociaal contract. En in een contract heb je altijd twee partijen die een inspanning leveren.

Dat is een primeur in ons land:

  • De regering-Di Rupo scherpte het vervroegd pensioen aan
  • De regering-Michel de wettelijke pensioenleeftijd
  • Deze regering voert een effectieve werkvoorwaarde in. De vrijstellingen zijn erg beperkt: enkel handicap, moederschaps- en borstvoedingsverlof en palliatieve zorgen zijn vrijgesteld.

     
  • Tweede belangrijke beslissing om werken meer te laten lonen voor het pensioen is de nieuwe pensioenbonus.

Wie niét met vervroegd pensioen gaat, maar aan de slag blijft, zal een hoger pensioen ontvangen. Die verhoging zal voelbaar zijn, maar we doen dit onderbouwd. Daarom vragen aan het Planbureau om een reeks berekeningen te maken om te kijken welk bedrag het meest optimaal is om ook effectief mensen aan te zetten.

Maar bedoeling is dat wie langer werkt na het vervroegd pensioen jaarlijks een pensioenbonus van 300 tot 500 euro extra netto pensioen erbij krijgt. Die pensioenbonus komt bovenop de extra pensioenrechten die je vandaag al opbouwt met een langere loopbaan.

Iemand die dus drie jaar werkt na haar of zijn vervroegd pensioen kan zo tot bijna een dertiende maand pensioen erbij krijgen.

Dit pensioenpakket hanteert op die manier zowel de wortel als de stok:

  • Wie werkt heeft meer pensioenrechten. Wie langer werkt heeft een hoger pensioen.
  • Daartegenover staat een strengere ingang, de stok, voor het minimumpensioen: wie onvoldoende lang werkt, krijgt minder makkelijk toegang tot en het minimumpensioen.

Tot slot bevat dit pakket ook nog een gender luik.  vooral voor vrouwen die op een bepaald moment in hun leven gedurende een periode minder zijn gaan werken om voor de kinderen te zorgen.

Dat heeft een belangrijke impact op hun pensioenopbouw en we zien ook dat die vrouwen vaak later, bij hun pensioen, in de problemen komen.

Daarom zal voor wie deeltijds werkte vóór er sprake was van tijdskrediet (dus vóór 2001) gedurende 5 jaar een gunstige pensioenbreuk worden gebruikt (250 ipv 208) zodat ook deze mensen een stukje omhoog gaat.