Toespraak

Inleiding bij bepalen federale sokkel mondmaskerplicht

 

Dames en heren,

Laat mij beginnen met het goede nieuws.

Meer dan 8,5 miljoen langenoten zijn intussen al gevaccineerd, 8,1 miljoen zijn volledig gevaccineerd. Dat brengt ons op een volledige vaccinatiegraad van meer dan 84 procent van de volwassenen. We zitten daarmee, zowel in Europa en in de wereld, in het koppeleton. Iets waar we best trots op mogen zijn.

Het zijn 8,5 miljoen mensen die ervoor gekozen hebben om met een veilig en gratis vaccin zichzelf én hun omgeving te beschermen. Want wie gevaccineerd is, wordt minder snel besmet, heeft veel minder symptomen en – vooral – heeft 90% minder kans om zwaar ziek te worden en in het ziekenhuis terecht te komen.

Hadden we die vaccins vandaag niet. En hadden niet zoveel mensen zich laten vaccineren dan hadden we vandaag heel andere beslissingen moeten nemen.

Want het is die hoge beschermingsgraad die het Overlegcomité de mogelijkheid heeft gegeven een nieuwe stap te zetten. Met name op het vlak van de mondmaskerplicht, op heel wat plaatsen in ons land één van de weinige nog resterende beperkingen.

Vanaf 1 oktober komt die algemene mondmaskerplicht in een aantal situaties te vervallen. Met name voor in de horeca en in de winkels. Dat wil niet zeggen dat het mondmasker geen nuttig instrument is. Dat is het zéker wel. Het mondmasker heeft ons het voorbije jaar een grote dienst bewezen en het zal dat ook blijven doen.

Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen het mondmasker nog vrijwillig zullen dragen en op een aantal plaatsen houden we de mondmaskerplicht ook gewoon aan. Met name daar waar extra bescherming nuttig blijft omdat mensen dichtbij elkaar zijn en ventilatie niet optimaal is, denk aan trein, tram, bus en metro – het openbaar vervoer.

Ook in de stations en luchthavens blijft mondmaskerplicht gelden. Net als in zorginstellingen omdat daar kwetsbare mensen samenkomen.

Ook daar waar men gedurende een langere tijd dichtbij elkaar komt zoals in de medische en niet-medische contactberoepen blijft de mondmaskerplicht gehandhaafd. Idem voor grote evenementen met meer dan 500 personen waar men het Covid Safe Ticket niet gebruikt.

Vanaf 1 oktober kan ook de laatste sector die tot nu toe nog gesloten bleef, voorzichtig open: de dancings en discotheken. Weliswaar énkel met gebruik van het Covid Safe Ticket.

Al die nieuwe afspraken vormen een federale sokkel. Dat betekent dat op die plaatsen waar de situatie niet goed is, men ook vanaf 1 oktober strengere regels kan aanhouden. Het is, net zoals dat in het verleden is gebeurd, aan de regionale overheden om die evaluatie te maken en de juiste beslissing te nemen.

Deze federale sokkel betekent dat op die plaatsen waar de situatie niet goed is, waar te weinig mensen zijn gevaccineerd, men strenger kan zijn. Dus daar waar er een hoge vaccinatiegraad is, zetten we een stap vooruit. Daar waar die er nog niet is, zullen die stappen niet aan de orde zijn. En dat brengt me meteen bij het minder goede nieuws.

Ik verwees aan het begin naar de hoge algemene vaccinatiegraad in ons land. De top in Europa en de wereld. Maar er is een grote ‘maar’.

Al die goede cijfers staan in de schaduw van die gemeenten waar nog altijd veel te weinig mensen zijn gevaccineerd. Dat is vooral het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Slechts de helft van de Brusselse bevolking is volledig gevaccineerd. In een aantal Brusselse gemeenten zit die vaccinatiegraad ver onder die 50%.

Dat is niét aanvaardbaar en niét houdbaar.

Ik werp geen steen naar de diensten. Zij zijn op het terrein aan een monikkenwerk bezig. Door te vaccineren op straten, pleinen, in winkelcentra en scholen. Het is goed dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al heeft beslist om het Covid Safe Ticket in de meeste ruime zin te gaan inzetten.

Maar er is meer nodig. Véél meer. Want de vooruitgang die we tot nu hebben gezien is echt niet voldoende. Strengere regels en het Covid Safe Ticket zullen nooit een vervangmiddel zijn voor vaccinaties.

Daar waar onvoldoende mensen zijn gevaccineerd gaan de cijfers de verkeerde richting uit. Dat zien we met name in Brussel, waar we de voorbije tijd in alle leeftijdsgroepen een uitgesproken stijging hebben gezien van het aantal besmettingen.

Omwille van één reden: dat mensen zich niet laten vaccineren. 

Het profiel van de mensen die in de ziekenhuizen worden opgenomen is er ook naar:  relatief jonge mensen (mediaanleeftijd is rond de 50), niét gevaccineeerd.

Deze epidemie is een epidemie van de niet-gevaccineerden aan het worden. Intensieve zorg is in versneld tempo een verzamelplaats aan het worden voor niet-gevaccineerden. We kunnen dat als samenleving niet aanvaarden.

Niémand kan het recht opeisen om andere personen te besmetten, het ziekenhuis of wie weet de dood in te jagen. Niémand heeft dat recht.

De vaccins zijn veilig, gratis en gemakkelijk – ze zijn overal.

Wie zich niet laat vaccineren is ermee verantwoordelijk voor dat op sommige plaatsen strengere regels nodig blijven.

Maar vooral: wie zich vandaag niet laat vaccineren, zet zijn eigen leven op het spel én dat van anderen.  En dat is zeker zo met de herfst voor de deur, en dagen die korter en kouder worden en we allemaal weer meer binnen zullen zitten.

En dat brengt me, ten slotte, bij het laatste punt dat ik zou willen meegeven: het belang van ventilatie.

Nu de herfst er straks aankomt, dagen korter en kouder worden, gaan we allemaal opnieuw wat meer binnenzitten.

Meer dan ooit blijft het belangrijk om goed te ventileren.

Een gebrek aan goede ventilatie is een van de belangrijkste omgevingsfactoren die maakt dat mensen binnen het virus overdragen.

Daarom is het belangrijk dat overal waar mensen elkaar binnen ontmoeten. Of het nu thuis is, op het werk, of waar dan ook. Dat overal goed wordt geventileerd en over de luchtkwaliteit wordt gewaakt.  En dat valt heel eenvoudig te controleren met een CO2-meter. Ze zijn verplicht in de horeca, in fitnesscentra, maar eigenlijk zijn ze overal waar we elkaar binnen ontmoeten nuttig.

Goede ventilatie en een goede luchtkwaliteit zijn trouwens niet alleen nuttig en goed om besmettingen tegen te gaan, ze zorgen ook voor betere concentratie en meer fut.

Gebruik dus die CO2-meter. Het is een van de beste preventiemiddelen. Ventileer goed. Zo hou je het ook binnen gezond.