Toespraak

High-level announcement Global D4D Hub

Mevrouw de Voorzitter, excellenties, beste D4D-stakeholders.

Drie jaar geleden leidde ik de eerste "digital for development"-missie, om Belgische starters en Belgische bedrijven naar Silicon Savanah in Kenia brengen, één van Afrika's belangrijkste technische hubs met een bloeiende start-up-omgeving. Ik was onder de indruk, omdat ik een Afrika heb gezien dat ik nooit eerder had gezien. 

Een jong, ondernemend, innovatief Afrika dat de toekomst omarmt. 

Ik herinner me dat ik een jonge scale-up heb bezocht, die kleine zonne-energie-units verkoopt, die meer dan 60.000 huizen van elektriciteit voorzien, een perfect voorbeeld van hoe onze gemeenschappelijke toekomst eruit zal zien.

De laatste jaren zijn er in heel Afrika duizenden digitale start-ups ontstaan, die frisse, nieuwe ideeën verspreiden, jongeren inspireren, en het belangrijkste: de ontwikkeling van Afrika stimuleren.

Dat is de uitdaging voor ons allemaal, zowel voor Europa als voor Afrika: hoe kunnen we het potentieel van het digitale tijdperk integreren in onze bestaande economieën?

Ik ben blij te zien dat dit proces vandaag wordt bekroond met de lancering van de wereldwijde "Digital For Development Hub" van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie.

En ik ben vooral verheugd over drie dingen:

Allereerst dat we een diverse groep partners samenbrengen. Mensen uit de publieke en private sector: ondernemers, technici, maar ook mensen uit het maatschappelijk middenveld, uit de academische wereld, en activisten. Kortom: creatieve geesten uit alle lagen van de bevolking die de handen in elkaar slaan om de digitale groei en ontwikkeling te stimuleren. Want 'kracht' in de 21e eeuw komt voort uit diversiteit. Dat is de enige manier waarop we de 'grote problemen' die voor ons liggen kunnen aanpakken. Van duurzame groei tot de bevordering van gendergelijkheid. Door het ondernemerschap meer inclusief te maken, het bij jonge mensen te promoten, en toegankelijker te maken voor vrouwen.

Ten tweede wil ik de nadruk leggen op de centrale rol van ons Belgisch ontwikkelingsagentschap ENABEL, dat het consortium van de D4D Hub zal coördineren. De Hub zal partnerschappen vergemakkelijken en een belangrijke rol spelen in de capaciteitsopbouw en technische ondersteuning. Het zal ook zorgen voor kennisdeling, zodat we kunnen voortbouwen op de getrokken lessen en beste praktijken kunnen uitwisselen.

En ten derde ben ik ook erg opgezet met het feit dat we belangrijke mensen in de verschillende digitale ecosystemen op onze twee continenten met elkaar verbinden.

Dat is van essentieel belang, omdat iedereen zijn eigen ervaring, zijn eigen verhaal bijbrengt. En uit deze verhalen groeien plannen, en plannen worden projecten, en projecten zorgen voor investeringen en groei voor Afrika en Europa.

Beste vrienden, België heeft een langdurige relatie met Afrika. Deze banden zijn belangrijk voor ons. En zoals elke relatie moeten we deze ook laten groeien. Door te investeren in de toekomst, in de jonge generatie van Afrika. Daarom is het zo belangrijk dat ons Afrikaans-Europese partnerschap de digitale wereld ingaat. Daar ligt onze gemeenschappelijke toekomst. En daarom ben ik vereerd om de eerste operationele tak van de Global D4D Hub aan te kondigen, die zich volledig op Afrika richt.

Het is de eerste regionale component van de Global D4D Hub, die in januari 2021 met zijn activiteiten zal starten. Het zal het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in onze relatie.

De nieuwe Hub zal gebaseerd zijn op gedeelde waarden en gedeelde principes, en bijdragen aan het dichten van de digitale kloof. Door de digitale ecosystemen in heel Afrika te laten groeien. En de brug naar Europa te slaan.

Ik dank u.