Nieuwsbericht

Federale regering pakt langdurig ziekteverlof aan

In 2022 telt België ongeveer 500 000 werknemers met langdurig ziekteverlof. 500.000 mannen en vrouwen die al een jaar niet meer aan het werk zijn. Een hervorming van het terug-naar-werk-traject en de responsabilisering van zowel werknemers als werkgevers zou de huidige situatie moeten verbeteren.

De ministerraad heeft vrijdag het terug-naar-werk-plan goedgekeurd van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voor Belgen die langdurig met ziekteverlof zijn.

Deze hervorming van het terug-naar-werk-traject moet degenen die op een gegeven moment afgehaakt zijn, helpen opnieuw aan de slag te gaan. 

Ze komt er op een moment dat het economisch herstel na covid de groei van onze bedrijven stimuleert. Er zijn nog nooit zoveel vacante betrekkingen geweest in België en dus nog nooit zoveel kansen en vooruitzichten op werk.

Belgen met langdurig ziekteverlof de kans bieden om opnieuw deel te nemen aan de samenleving is een gezamenlijke uitdaging. De door de federale regering ingevoerde hervorming wijst dus zowel de werknemers en werkgevers, als de ziekenfondsen en artsen op hun verantwoordelijkheid. 

Concreet zullen langdurig zieke werknemers zich ertoe moeten verbinden in contact te blijven met hun adviserend arts of hun terug-naar-werk-coördinator. Deze contacten zullen de vorm aannemen van een vragenlijst of een medische afspraak. Indien de werknemer met ziekteverlof deze stappen niet onderneemt, kan 2,5% van zijn uitkering worden ingehouden.

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers die een buitensporig aantal personen met langdurig ziekteverlof tellen, zullen een werkgeversbijdrage moeten betalen van 0,625% van het totale kwartaalloon. Dit "buitensporig aantal" zal worden bepaald op basis van een vergelijking met ondernemingen in dezelfde activiteitensector en met de privésector in het algemeen. Verschillende criteria zullen in aanmerking worden genomen, waarbij de ondernemingen die een kritieke drempel inzake werkonderbreking bereiken, tijdig worden gewaarschuwd.

Deze hervorming van het re-integratietraject voor langdurig zieken wordt van kracht op 1 januari 2023.

Alexander De Croo, Eerste minister: "Werk hebben is niet alleen een kwestie van solidariteit. Het gaat erom bij te dragen tot een betere samenleving, zin te geven aan je leven, te delen met collega's, zich te ontplooien. We hebben mensen met langdurig ziekteverlof te lang aan de zijlijn laten staan. Het plan dat deze regering invoert, pakt dit probleem aan. Op een positieve manier en door iedereen te responsabiliseren.”