Nieuwsbericht

Federale regering investeert in onderzoek naar kernenergie van de nieuwe generatie

Het onderzoekscentrum SCK CEN in Mol gaat de komende jaren internationaal onderzoek leiden naar kleine kerncentrales van de nieuwe generatie. De federale regering investeert daarin 100 miljoen euro. Deze investering maakt deel uit van het grote transitieplan dat op 18 maart werd voorgesteld en dat België op termijn in staat moet stellen om energieonafhankelijk en duurzaam te worden.

België beschikt over toonaangevende expertise op het gebied van nieuwe nucleaire technologieën. Zo is het SCK in Mol wereldautoriteit op het vlak van het inzetten van nucleaire technologie in bijvoorbeeld kankeronderzoek. SCK CEN behoort bovendien met 850 medewerkers tot één van de grootste onderzoeksinstellingen van België. De onderzoeksactiviteiten focussen zich op veiligheid van nucleaire installaties, ontwikkeling van nucleaire geneeskunde en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.

Minder kernafval

De federale regering wil die nucleaire expertise van het SCK CEN gebruiken om onderzoek te doen naar kleine kernreactoren van de nieuwe generatie (SMR). De voordelen zijn immers groot: ze zijn veiliger, kleiner en modulair inzetbaar. Bovendien produceren ze veel minder afval.

De Eerste Minister bevestigde dat de regering 100 miljoen euro ter beschikking zal stellen van het SCK CEN om onderzoek in dit domein op te starten en België in staat te stellen zich te positioneren als leider in een toekomstige technologie die onze onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal versterken en zal bijdragen tot de doelstelling van België om tegen 2050 koolstofneutraal te worden.

Nucleaire expertise

Eerste Minister Alexander De Croo: “Onze energietoekomst zal een mix zijn van meer hernieuwbare energie met meer zonnepanelen, windmolens, aan land en op zee, waterstof. Maar in onze energietoekomst is er ook plaats voor nieuwe duurzame kernenergie. Met de investering in het SCK in Mol laten we ook de nucleaire expertise waarin ons land wereldtop is renderen.”