Nieuwsbericht

Federale administraties moeten maximaal thuiswerken

Eerste Minister Alexander De Croo en minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter roepen de verschillende overheidsdiensten op om de geldende coronamaatregelen rond telewerk blijvend te respecteren. We zien steeds vaker mensen opnieuw dagelijks naar hun werk rijden. 'Hierin kan en moet de overheid opnieuw het goeie voorbeeld geven', zegt minister Petra De Sutter. 'We moeten hier allen samen door.

Sinds het ministerieel besluit van 28 oktober is telewerk in het hele land verplicht, tenzij het niet anders kan. Maar deze week verscheen in de pers dat bijna de helft van de gecontroleerde werkgevers betrapt wordt op inbreuken tegen de coronamaatregelen en ook de stijgende drukte op onze wegen en op het openbaar vervoer tonen dat werknemers steeds vaker opnieuw naar hun werk rijden en dat er een soort 'telewerkmoeheid' sluipt in de bevolking. Federaal minister voor Ambtenarenzaken vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en roept in een omzendbrief alle FOD's op om strenger toe te zien op de geldende coronamaatregelen.

Voorbeeldrol

'Als we er allemaal samen voor willen zorgen dat de coronacijfers opnieuw de goeie richting uitgaan, dan moet iedereen nu een tandje bijsteken', aldus premier De Croo. 'De overheid moet hier een voorbeeldrol opnemen,' treedt minister De Sutter de premier bij. 'Ik ga de verschillende overheidsdiensten uitdrukkelijk oproepen om enkel een uitzondering te maken voor ambtenaren die essentiële taken uitvoeren en die niet van thuis uit kunnen uitvoeren. Alleen zij zouden in dit precaire moment in de pandemie toegang tot de gebouwen moeten krijgen. Ik roep de leidinggevende ambtenaren op daarop toe te zien en waar mogelijk zelfs gebouwen en verdiepingen tijdelijk te sluiten.' 

Het is de bedoeling om de komende dagen een duidelijke daling te zien in het aantal fysieke aanwezigen op de werkvloer. Minister De Sutter vraagt de verschillende overheidsdiensten om ook duidelijk de aanwezigheidscijfers te monitoren om te zien waar het goed gaat en waar de coronaregels nog te laks worden toegepast.

Verplicht telewerk

'Ik besef maar al te goed dat het niet makkelijk is om continu taken via telewerk uit te voeren', zegt minister De Sutter. 'Daarom wil ik iedereen al uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen. Maar we kunnen niet anders dan nu extra streng zijn, gezien de huidige situatie.' Premier De Croo hoopt dat dit signaal ook verder zal uitwaaieren in de maatschappij. 'Met deze maatregelen willen we ook andere werkgevers aansporen om strikter toe te kijken op het naleven van het verplichte telewerk. Hoe meer iedereen op dit moment zijn/haar steentje bijdraagt, hoe sneller deze moeilijke periode achter de rug is.'

Minister De Sutter stuurt de omzendbrief vandaag naar de verschillende overheidsdiensten.