Nieuwsbericht

Europese Raad over aanpak COVID-19 crisis

De leden van de Europese Raad vergaderen vandaag via videoconferentie over de COVID-19 crisis. Eerste Minister Alexander De Croo zal er met de andere Europese Staats- en Regeringsleiders onder meer spreken over het belang van een Europese strategie op het vlak van testen en vaccinaties. Hij zal ook het belang benadrukken van Europese solidariteit en het vrij verkeer van medisch materiaal in de Europese Unie.

Tijdens de laatste Europese Raad (15-16 oktober) wisselden de Europese leiders uitgebreid van gedachten over de laatste wetenschappelijke inzichten en nationale beleidsstrategieën om COVID-19 te bestrijden. Dit werd door iedereen rond de tafel als bijzonder nuttig ervaren en de afspraak werd gemaakt om deze discussie op regelmatige basis verder te zetten via videoconferentie. De videoconferentie zal een aantal politieke lijnen uitzetten die later concreet moeten worden uitgewerkt, ofwel door de Europese Commissie ofwel door de lidstaten zelf.  

Als één Unie

Eerste Minister Alexander De Croo verwelkomt de verderzetting van de discussie op het hoogste Europese niveau. "Het corona-virus erkent talen, noch landsgrenzen.  Daarom moeten we deze crisis als één Unie te lijf gaan. Niet alleen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, maar ook om te voorkomen dat er grote economische onevenwichten ontstaan binnen de interne markt die schadelijk zijn voor iedereen."

"België heeft als open, goed-geïntegreerde economie alles te winnen bij een volledig Europees economisch herstel. Beslissingen die betrekking hebben op het vrij verkeer van personen, goederen, en in het bijzonder van medisch materiaal, en diensten moeten op Europees niveau genomen worden. We moeten alles in het werk stellen om de grenzen open te houden en de interne markt te laten functioneren."

Testen en vaccinatie

Ook zal België pleiten voor een duidelijk Europees kader voor snelle antigen-testen en een vlotte toegang hiertoe door de lidstaten. Er is nood aan een wederzijdse erkenning en controle op de authenticiteit van COVID-testen. Die is van groot belang voor de goede werking van de interne markt en specifiek het vlot grensverkeer. In eenzelfde logica pleit ons land voor een geharmoniseerd, Europees Passenger Locator Form. Interoperabiliteit van tracing-apps tussen de lidstaten en/of een koppeling van de nationale tracingapps zodat deze vlot in heel de Unie kunnen functioneren.