Persbericht

Europese Raad kiest nieuwe EU‑leiders

De Europese Raad heeft vandaag Charles Michel verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter van de Europese Raad is verkozen voor de periode van 1 december 2019 tot en met 31 mei 2022. Het mandaat van 2,5 jaar van de voorzitter van de Europese Raad kan eenmaal worden verlengd. De Europese Raad nam er ook met instemming kennis van dat de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die de euro als munt hebben, hebben besloten om Charles Michel te benoemen tot voorzitter van de Eurotop voor dezelfde periode.

De Europese Raad nam het besluit aan waarmee Ursula von der Leyen aan het Europees Parlement wordt voorgedragen voor het ambt van voorzitter van de Europese Commissie. De voorgedragen kandidaat zal bij meerderheid van de leden van het Europees Parlement moeten worden verkozen.

De Europese Raad oordeelde dat Josep Borrell Fontelles de juiste kandidaat is voor het ambt van hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids­beleid. De benoeming van de hoge vertegenwoordiger door de Europese Raad vereist de instemming van de nieuwgekozen voorzitter van de Commissie.

Voordat de Europese Raad kan overgaan tot de formele benoeming, zullen de voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en de andere leden van de Commissie gezamenlijk het onderwerp vormen van een stemming in het Europees Parlement. Hun ambtstermijn zal 5 jaar bedragen vanaf het einde van de termijn van de huidige Commissie tot en met 31 oktober 2024.

De Europese Raad oordeelde ook dat Christine Lagarde de juiste kandidaat is voor het ambt van president van de Europese Centrale Bank. De Europese Raad zal een formeel besluit over de benoeming nemen op basis van een aanbeveling van de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de ECB. De ambtstermijn van de president van de ECB bedraagt 8 jaar en is niet verlengbaar.