Nieuwsbericht

ENGIE en de Belgische federale regering leggen het kader vast voor de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3

ENGIE en de Belgische federale regering hebben vandaag een akkoord ondertekend (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement) met het oog op de verlenging van de operationele levensduur van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar, goed voor een totale productiecapaciteit van 2 GW.

Dit principeakkoord is een belangrijke stap en effent de weg voor de sluiting van volledige overeenkomsten in de komende maanden. Het voorziet ook in de onmiddellijke aanvang van de vereiste milieu- en technische studies om de vergunningen te verkrijgen die nodig zijn voor deze verlenging.

Het concretiseert de elementen uit de op 21 juli 2022 ondertekende Letter of Intent en specificeert bepaalde modaliteiten voor de volgende onderwerpen:

  • het schetst de contouren van de oprichting van een juridische structuur voor de twee nucleaire eenheden, die paritair in handen is van de Belgische Staat en ENGIE;
  • het bepaalt het kader voor een plafonnering van de toekomstige kosten voor de verwerking van kernafval, wat het mogelijk zal maken in de komende weken de technische en financiële parameters van een plafonnering vast te stellen, met inbegrip van een risicopremie;
  • het stelt een reeks garanties vast om de goede uitvoering van de verbintenissen van de kernexploitant te waarborgen.

Met dit akkoord bevestigen beide partijen hun doelstelling om alles in het werk te stellen om de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 in november 2026 opnieuw op te starten.