Persbericht

Eerste Minister ontmoet hoofd van IMF

Hieronder vindt u het persbericht naar aanleiding van de ontmoeting tussen Eerste Minister Alexander De Croo en Kristalina Georgieva, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds. 

Vandaag kwamen eerste minister De Croo en IMF-directrice Georgieva samen in Brussel om kwesties van gemeenschappelijk belang en de huidige wereldeconomie te bespreken.

De raad van gouverneurs van het IMF rondde het IMF Artikel IV voor België af op 8 december 2023.

Alexander De Croo: "Het IMF is een betrouwbare adviseur voor de Belgische regering. Volgens de regering zijn de aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds essentieel in haar beleidsvorming. Het IMF erkent dat onze sterke en tijdige beleidsreactie ervoor heeft gezorgd dat de Belgische economie veerkrachtig was toen er zich een reeks schokken voordeden. Dit is zowel bemoedigend als inspirerend".

Kristalina Georgieva: "Dankzij tijdige en doeltreffende beleidsreacties kon de Belgische economie en haar financiële sector de voorbije drie jaar veerkrachtig reageren op de reeks schokken. Laten we nu voortbouwen op dit succes door groeibevorderende hervormingen door te voeren en opnieuw begrotingsruimte te creëren."

De eerste minister en de directrice bespraken ook de situatie in Oekraïne. Oekraïne maakt immers deel uit van de Belgisch-Nederlandse kiesgroep bij het IMF.