Nieuwsbericht

Eerste Minister De Croo bespreekt COVID-19 aanpak en Brexit met Nederlandse en Luxemburgse collega’s

Eerste Minister Alexander De Croo heeft deze voormiddag tijdens een online Benelux-top overleg gepleegd met zijn Nederlandse en Luxemburgse ambtsgenoten, Mark Rutte en Xavier Bettel. Op de agenda stonden onder meer de COVID-19 aanpak en Brexit. Op 20 oktober brengt Eerste Minister De Croo een officieel bezoek aan zijn Nederlandse collega. Het zal zijn eerste officiële buitenlandse verplaatsing zijn.

De COVID-10 pandemie confronteert ook de Benelux-landen met belangrijke uitdagingen, zoals het sluiten en heropenen van de grenzen.

Eerste Minister Alexander De Croo: “We willen lessen trekken uit wat voorbije maanden goed en minder goed liep. De goede coördinatie tussen de Benelux-landen heeft vaak onnodig drastische maatregelen voorkomen. Maar dat neemt niet weg dat we in de toekomst nog beter moeten samenwerken. Daarom steunen we ten volle het initiatief van het Duits voorzitterschap om tot een uniforme kleurcode en bijhorend grenzenprotocol voor het hele Europese grondgebied te komen.”

De grootste uitdaging op korte termijn is de negatieve impact van Brexit tot een minimum te beperken.

Eerste Minister De Croo: “Het is cruciaal dat de Benelux-landen samen optrekken in het Brexit-dossier. We zijn historisch sterke bondgenoten en belangrijke handelspartners van het Verenigd Koninkrijk. Voor onze Belgische economie en onze Belgische bedrijven is Brexit een bijzonder belangrijk dossier. Dat is een belang dat we met Nederland en Luxemburg delen.

De Benelux steunt Brexit-onderhandelaar Michel Barnier voluit in zijn zoektocht naar een sterk en breed handelsakkoord. Dat akkoord mag niet raken aan de beslissingsautonomie en de fundamentele beginselen van onze Unie. De Europese Unie en haar interne markt blijven de kern van onze welvaart. Daarom heb ik met mijn Nederlandse en Luxemburgse collega ook gesproken over een offensieve aanpak. We moeten de interne markt verder uitdiepen,  onder meer door te investeren in toekomstgerichte sectoren zoals de digitale en duurzame economie. Die aandacht voor een digitale en duurzame omslag staat centraal in ons nieuwe regeerakkoord, maar moeten we ook Europees waarmaken.”

De eerste minister wijst erop dat de Europese Unie meer is dan de vrije markt alleen:

“We zijn vooral ook een Unie van waarden. De mens moet centraal staan. We verwelkomen dan ook het initiatief van de Europese Commissie om een jaarlijks ‘rule of law’ rapport van elke lidstaat op te stellen. Het is een goede zaak dat Europa niet alleen onze begrotingen doorlicht, maar ook de stand van onze rechtsstaat.”

Tot slot stond ook het werkprogramma 2021-2024 van de Benelux op de agenda.

“De Benelux gaat een brede consultatie organiseren bij burgers en bedrijven. Zo zullen zij mee de Benelux-agenda vorm kunnen geven. De doelstellingen moeten zo concreet mogelijk zijn. Maar ik zou vooral het Benelux-secretariaat willen bedanken voor hun harde werk van de afgelopen maanden in het uitwerken van dit langetermijnprogramma.”

Eerste Minister De Croo en Minister-President Mark Rutte maakten ook de afspraak om elkaar in Den Haag te ontmoeten op 20 oktober. Het zal het eerste officiële buitenlandse bezoek zijn van de Eerste Minister.