Nieuwsbericht

Eerste Minister Alexander De Croo online in gesprek met studenten

Eerste Minister Alexander De Croo zoomde op woensdag 10 februari met studentenvertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Tijdens een erg open gesprek beantwoordde hij hun vragen en luisterde hij naar hun bezorgdheden.

Aan Vlaamse kant waren via de Vlaamse Vereniging voor Studenten bijna alle universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd. Aan Waalse kant was voorzitster van de Fédération des Etudiant.e.s Francophones (FEF), Chems Mabrouk, afgevaardigd om de verschillende hogescholen en universiteiten te vertegenwoordigen.

Open gesprek

Het was een zeer open gesprek waar geen enkel onderwerp uit de weg werd gegaan. Zo werd onder meer het mentaal welzijn besproken. Uit eigen peilingen weten studenten dat heel wat van hun studiegenoten het erg moeilijk hebben. Ook is er een grote zorg bij de studenten rond de financiële impact van de coronacrisis op studenten. Door corona zijn heel wat studenten hun studentenjob verloren.

De Eerste Minister lichtte toe hoe beslissingen binnen het Overlegcomité tot standkomen en welke wetenschappelijke basis ze hebben. Hij verwees ook naar de opdracht die de expertengroep heeft gekregen om een pad uit te tekenen richting de zomer. De regering heeft zich geëngageerd om daarbij bijzondere aandacht te hebben voor jongeren en studenten.

Allemaal nood aan contact

Alexander De Croo: “Waar studenten écht nood aan hebben, is aan meer contact. Maar laat dat nu net een groot risico zijn om vandaag te nemen. Van zodra de zwaksten in de samenleving gevaccineerd zijn, ziet de situatie er weer anders uit, ook voor de studenten. Het was een productief en open gesprek, we hebben afgesproken om nauw met elkaar in contact te blijven.”