Nieuwsbericht

Eerste Belgisch-Duitse Energietop in Zeebrugge

Premier Alexander De Croo en de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz kwamen in Zeebrugge samen voor een Belgisch-Duitse energietop. Het gaat om de eerste bilaterale energietop tussen België en Duitsland.

Naast de regeringsleiders namen ook minister van Energie Van der Straeten en de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat deel aan het overleg, net als stakeholders uit de energiesector. Ze legden de prioriteiten van de energiesamenwerking voor de komende jaren vast. De samenwerking tussen België en Duitsland op het gebied van energie is niet nieuw. Door de oorlog in Oekraïne, het belang van bevoorradingszekerheid en de vraag naar de energietransitie kwam het voorbije jaar onze samenwerking in een stroomversnelling terecht.

Wat werd beslist?

1.       Waterstof

Tegen 2028 willen België en Duitsland hun waterstofinfrastructuur aan mekaar koppelen. Beide landen hebben vandaag al een ambitieuze waterstofstrategie, aan beide kanten opgevolgd door een federale waterstofraad die de centrale economische en regelgevende partners samenbrengt.

Door ten laatste in 2028 hun respectievelijke waterstofinfrastructuur aan elkaar te koppelen garanderen België en Duitsland de blijvende integratie van hun industriële clusters.

 

2.       Doorvoer gas naar Duitsland verdubbelen

De haven van Zeebrugge speelt een cruciale rol voor de aanvoer van gas in Duitsland. Na Noorwegen, is België vandaag de op een na belangrijkste (transit)partner voor Duitsland.

België voorziet op korte termijn de doorvoercapaciteit naar Duitsland te verdubbelen. De nodige werken hiervoor starten dit jaar nog. Deze nauwe LNG-samenwerking legt ook een sterke basis om onze samenwerking op het vlak van waterstof – die in de toekomst eenzelfde infrastructuur kan gebruiken – verder aan te scherpen.

 

3.       Hernieuwbare energie

België gaat ook op het gebied van hernieuwbare energie samenwerken met Duitsland.

Deze bilaterale en regionale samenwerking verloopt grotendeels via de Noordzee. Naast de samenwerking met onze Noordzeepartners, focust onze bilaterale samenwerking zich toe op de ontwikkeling van hybride en grensoverschrijdende offshore projecten. Er zijn ook projecten voorzien in de Oostzee.

De ambitieuze uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen is een belangrijke pijler van de Europese soevereiniteit en de versterking van onze economieën op lange termijn. Met de Esbjerg Verklaring werden de fundamenten gelegd van een ambitieus energie-engagement.

 

4.       Elektrificatie

Sinds 2020 zijn het Belgische en Duitse elektriciteitsnetwerk rechtsreeks met mekaar verbonden via de interconnector Alegro. Om de groeiende elektrificatie en samenwerking in de Noordzee in de toekomst te kunnen blijven garanderen wordt gestart met de studie voor de bouw van een tweede interconnector.

België en Duitsland zullen ook samen nieuwe flexibele toepassingen ontwikkelen om op een slimmere manier de elektriciteitsmarkt te organiseren en het gebruik van elektriciteit te optimaliseren.

Beide landen zullen ook samenwerken om de invoering van marktkoppeling tussen het Europese continent, het Verenigd Koninkrijk en Ierland te bevorderen. Marktkoppeling is een essentieel mechanisme om de ontwikkeling en integratie van offshore-energie in de Noordzee te vergemakkelijken.

 

Opstap naar intensere samenwerking

Gezien de ontwikkelingen in de energiesector wereldwijd is de structurele samenwerking tussen België en Duitsland van groot belang. De energiesamenwerking zal begeleid worden door een energiecontactgroep op hoog ambtelijk niveau.

De regeringsleiders en ministers zullen op regelmatige basis bijeenkomen en, waar nodig, nieuwe initiatieven nemen om de energieonafhankelijkheid van België en Duitsland maximaal te garanderen.