Persbericht

De eerste minister looft de inspanningen van de voorzitter van de Commissie maar blijft waakzaam

Premier Charles Michel looft de inspanningen van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, om de gespannen handelsrelaties met de Verenigde Staten te normaliseren.

De ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Washington en de daaropvolgende mededeling zijn een stap in de goede richting om het protectionisme terug te dringen. 

We zullen er alles aan blijven doen om een echt "gelijk speelveld" te garanderen en wederkerigheid te waarborgen.

Onze gevoelige sectoren verdedigen zal een prioriteit blijven.

We zullen er met name voor zorgen dat de belangen van onze landbouwers worden gevrijwaard, zoals we ook zullen doen in de onderhandelingen met Mercosur.


Al deze punten zullen worden besproken tijdens de volgende bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie.