Persbericht

Criminaliteitscijfers op laagste punt sinds 2000

De Federale Politie publiceerde vandaag de politiële criminaliteitsstatistieken van het jaar 2017 op de website www.stat.federalepolitie.be. Deze cijfers zijn de geregistreerde feiten, afkomstig van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en geven het aantal processen-verbaal weer die de Lokale en Federale Politie hebben opgesteld. Niet alleen voltooide feiten tellen mee, maar ook pogingen. De cijfers zijn in feite een weerspiegeling van de activiteiten van alle politievrouwen en –mannen in de dagelijkse uitoefening van hun job.

Persbericht - Federale Politie