Nieuwsbericht

Bezoek aan ArcelorMittal met Noorse Eerste Minister

België en Noorwegen gaan nauwer samenwerken op het vlak van grensoverschrijdend transport en opslag van CO2

Vandaag hebben eerste ministers Alexander De Croo en Jonas Gahr Støre elkaar bij ArcemorMittal in Gent ontmoet om de samenwerking tussen België en Noorwegen op het gebied van klimaat, energie en industriële transformatie te versterken. In aanloop naar de North Sea Summit in Oostende benadrukten de eerste ministers het belang van langdurige samenwerking tussen Noorwegen en België, die gebaseerd is op gedeelde waarden en belangen.

De ontmoeting werd bijgewoond door de ministers Vincent Van Quickenborne, Tinne Van der Straeten en Terje Aasland, alsmede door belangrijke Belgische en Noorse stakeholders op het gebied van energie en industrie zoals ArcelorMittal, Equinor, Engie, Fluxys en North Sea Port.

Transport en opslag van CO2
Alexander De Croo, Eerste Minister België
: “Grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk om van het afvangen en opslaan van koolstof (Carbon Capture and Storage - CCS) een doeltreffende maatregel ter bestrijding van de klimaatverandering te maken. Ik kijk uit naar de verdere uitbreiding van de nauwe samenwerking met Noorwegen op het gebied van CCS. Ons doel is zo snel mogelijk een bilaterale overeenkomst te formaliseren over grensoverschrijdend transport en permanente opslag van CO2.”

In februari 2022 werd een Memorandum of Understanding (MuO) ondertekend over samenwerking op het gebied van offshore-windenergie, waterstof en CCS. 

De ontmoeting van vandaag is een belangrijk vervolg hierop. Het is noodzakelijk om duurzame technologieën en markten te ontwikkelen die essentieel zijn om de groene overgang naar 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050 te versnellen.

Een belangrijke doelstelling van het memorandum is de voorbereiding van een bilaterale overeenkomst tussen België en Noorwegen. De federale regering van België, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest zijn nu formele onderhandelingen met Noorwegen begonnen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.    

Onderhandelingen formeel gestart
Jonas Gahr Støre, Eerste Minister Noorwegen: “
Ik ben blij dat de formele onderhandelingen over een bilaterale overeenkomst inzake grensoverschrijdend transport en opslag van CO2 tussen onze landen van start zijn gegaan. Nauwere samenwerking op het gebied van CCS, offshore-windenergie en waterstof is belangrijk voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat we de bilaterale overeenkomst zeer binnenkort zullen afronden.”

Koolstofafvang en -opslag zal een van de maatregelen zijn om specifieke industrieën koolstofvrij te maken en de klimaatverandering te matigen. Met de start van de onderhandelingen zetten België en Noorwegen een cruciale eerste stap in het bevorderen van grensoverschrijdende koolstofwaardeketens. Zodra de bilaterale overeenkomst is ondertekend en in werking is getreden, kan koolstof worden getransporteerd van het Vlaamse en het Waalse Gewest naar Noorwegen voor permanente geologische opslag op het Noors continentaal plat.