Toespraak

Belgisch statement tijdens de Speciale Sessie van de UN General Assembly in antwoord op COVID-19

Excellenties,

Dames en heren,

 

Dit zijn onrustige tijden waarin we op de proef worden gesteld.

De COVID-pandemie heeft onze fundamentele kwetsbaarheden blootgelegd.

Onze kwetsbaarheid als individu.

Plots zijn we beperkt in onze contacten met vrienden en familie.

Maar ook onze kwetsbaarheid als wereldwijde gemeenschap.

Het grootste gevaar is nu dat we ons door deze pandemie laten verdelen.

Dat we deze gezondheidscrisis laten ontaarden in een geopolitieke kwestie; 

Een gevecht tussen naties, een race to the bottom.

Terwijl het enige wat ons zal redden internationale samenwerking is. 

 

Er zal licht aan het einde van de tunnel zijn als we samenwerken.

Want ondanks alle crises van de afgelopen decennia,

Ondanks de opkomst van het nationalisme, 

moeten we vaststellen dat het multilateralisme heeft standgehouden.

Dit is te danken aan organisaties als de Verenigde Naties, de WHO, maar ook de Europese Unie. 

Het is aan hen te denken dat er echt vooruitgang wordt geboekt en dat er oplossingen worden gecreëerd.  

Bijvoorbeeld door het opzetten van een gemeenschappelijke vaccinatiestrategie.

Het is dankzij gezamenlijke investeringen en gezamenlijke aankoopprogramma’s dat we binnenkort toegang zullen hebben tot verschillende vaccins. Veilige en doeltreffende vaccins.

Dit is niet de verdienste van één land, één man, één regering of één bedrijf. Het is de verdienste van internationale samenwerking. Gemeenschappelijke inspanningen over grenzen en nationale markten heen.

Daarom wil België een vrije en eerlijke toegang tot deze vaccins voor alle landen.

 

Deze pandemie is meer dan een gezondheidscrisis.

COVID heeft ook een enorme sociaaleconomische impact. 

Het verergert bestaande problemen zoals de inkomensongelijkheid. 

En het zet de grondrechten onder druk, vooral van degenen die vóór de crisis al in een zwakke positie verkeerden.

Ook op dit gebied is gezamenlijke internationale actie nodig.

Laten we de COVID-crisis dus aangrijpen om een nieuwe economie te smeden.

Niet alleen een economie die duurzamer en digitaler is dan de oude.

Maar een economie die rechtvaardiger is. 

Inclusiever. 

Een maatschappij waarin meisjes en vrouwen beter toegang hebben tot gezondheidszorg, tot de arbeidsmarkt, tot investeringskredieten, tot het ondernemerschap.

Want als mensen economisch onafhankelijk worden, worden ze ook sterkere burgers; sterkere stemmen in het politieke debat.

Laten we dus niet alleen samen deze pandemie overwinnen, maar ze ook aangrijpen om onze democratieën te versterken en een meer inclusieve burgerruimte te creëren. 

Een burgerruimte waarin plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

 

Excellenties,

Deze speciale zitting biedt ons de gelegenheid om een nieuwe start te maken.

Ondanks het voorzichtige optimisme over de vaccins blijven de wereldwijde uitdagingen immens.

Maar we moeten één ding onthouden: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

En samen kunnen en zullen we elke uitdaging op onze weg overwinnen.

België staat klaar om zijn steentje bij te dragen.

 

Ik dank u.