Nieuwsbericht

Aanduiding Kabinetschefs Eerste Minister

De Eerste Minister heeft Ruben Lecok aangeduid als Kabinetschef en Secretaris van de Ministerraad. Dhr. Lecok was tussen 2011 en april 2020 Directeur van de beleidscel Algemeen Beleid van de vicepremiers van Open Vld, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Daarvoor was hij onder meer hoofd van de studiedienst van Open Vld en werkzaam bij de Nationale Bank.

De Eerste Minister heeft daarnaast een Kabinetschef Veiligheid en Buitenland. Hij zal het team aansturen die het buitenlands beleid en het inlichtingen- en veiligheidsbeleid zal opvolgen. De functie zal worden waargenomen door Peter Moors, huidig Voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken. Dhr. Moors was van 2014 tot 2019 kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking van minister De Croo. Daarvoor was hij onder meer Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), Belgische ambassadeur in Griekenland en diplomatiek adviseur van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tom Meulenbergs wordt Directeur Communicatie en zal optreden als woordvoerder van de Eerste Minister. Hij zal nog een Franstalige collega naast zich krijgen. Dhr. Meulenbergs is sinds de start van de regering-Di Rupo woordvoerder van de vicepremier van Open Vld in de federale regering, achtereenvolgens Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Daarvoor was hij onder meer partijwoordvoerder van Open Vld en communicatiedirecteur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.